Portugalština

Název: Portugalština – začátečníci (A1) – týdenní intenzivní kurz Obsah: Kurz je určen pro každého, kdo se zajímá o výuku portugalštiny. V průběhu kurzu budou mít studenti možnost rozvíjet a posilovat schopnost ústního porozumění a ústního projevu: budou schopni používat běžné výrazy v konkrétních situacích a porozumět jednoduchým větám a … Continue reading Portugalština