Název kurzu: Italština – mírně pokročilí (A2) – týdenní intenzivní (IT02)

Zkratka: IT 02

Název kurzu: Italština – mírně pokročilí (A2) – týdenní intenzivní

Obsah kurzu: Kurz je určen mírně pokročilým. Probírají se základní gramatické jevy (nepravidelná slovesa, předložky se členy, zájmena, minulý čas, budoucí čas, rozkaz aj.) a konverzační témata s ohledem na situace reálného života (studium, práce, město, nakupování, cestování, vaření aj.)

Cíl kurzu: Absolventi kurzu správně čtou mírně pokročilé italské texty s omezenou slovní zásobou, dorozumí se v základních životních situacích, bez větších potíží se vyjadřují k tématům, která se jich bezprostředně týkají, vedou neodbornou konverzaci na běžná témata, jednoduchým způsobem popisují a vyprávějí, vyjádřují své názory, přání a požadavky.

Minimální vstupní úroveň: A1.

Poznámka: Je možné absolvovat také předchozí nebo navazující kurz z nabízených tří týdnů.

Lektor: český učitel, rodilý mluvčí

Počet vyučovacích hodin: 33 hodin

Termín výuky: 17.7. – 21.7.2023

Čas výuky: 8.30 – 15.00

Učební materiály: Výuka podle italských materiálů, které budou studentům zapůjčeny.

Gramatika:

předložky místní

předložky časové

předložky se členem

zájmena přímá

zájmena nepřímá

nepravidelná slovesa

minulý čas passato prossimo

minulý čas imperfetto

budoucí čas

rozkazovací způsob

číslovky řadové

časové údaje

 

Témata:

volný čas

denní činnosti

studium

práce

město

nakupování

cestování

dovolená

ubytování

vaření

 

Cena: 4.390 Kč

Cena pro studenta: 3.890 Kč