Název kurzu: Španělština – mírně pokročilí (A2) – týdenní intenzivní kurz (SP07)

Zkratka: SP 07

Název kurzu: Španělština – mírně pokročilí (A2) – týdenní intenzivní kurz

Obsah kurzu:

Tento kurz je určen všem, kteří již španělštinu několik let studují a jejich úroveň je A1 (falešný začátečník). Během kurzu si procvičí poslech, písemný a ústní projev, rozšíří slovní zásobu, naučí se používat předpřítomný čas (perfecto)  a minulý čas (indefinido).  Na konci kurzu budou účastníci schopni porozumět větám a často používaným výrazům, které se jich bezprostředně týkají (např. velmi základní osobní a rodinné informace, nakupování, místopis, zaměstnání).

Cíl kurzu:

Hlavním cílem kurzu je zdokonalení ústního projevu pro vedení konverzace nejen v situacích každodenní potřeby, ale i na složitější téma: popis zážitků a událostí, sdělení pocitů a jejich zdůvodnění, vysvětlení názorů a plánů,

 

Minimální vstupní úroveň: A1

Poznámka: 

Lektor: čeští učitelé, rodilí mluvčí

Počet vyučovacích hodin: 33

Termín výuky: 15.7. – 19.7. 2024

Čas výuky: 8:30 – 15:00

Učební materiály:

Cuadernos de gramática española A2 – Troitiño, Sergio

Aprende gramática y vocabulario 2 (A2) – Castro V., Francisca

¡Dále a la gramática! A2 – Gonzáles, Carlos

Prisma Continúa (A2) – Edinumen

Un año en España (A1+A2) López, Cristina

En Directo elemental – Sánchez, Aquilino

Nuevo español 2000 (Učebnice, pracovní sešit i CD) – Sánchez, Jesús.

Uso de la gramática española elemental e intermedio – Castro V., Francisca

Učebnice současné španělštiny – Macíková O., Mlýnková L.

Gramática práctica A2 – Martínez, Cristina

Dual:Pretextos para hablar – Palomino, M. Ángeles

Gramatika:

 • Porovnat: más que, menos que, tanto como
 • Sloveso „Doler“, části těla, léky.
 • Gerundium – Estar + gerundio
 • Pretérito: imperfecto, perfecto e indefinido
 • Rozkazovací způsob
 • Zájmena přímého a nepřímého předmětu
 • Minulý čas: nedokonalý, dokonalý a neurčitý
 • Opisné vazby

Témata:

 • Vyjádřit bolest, nevolnost a nemoc
 • Mluvit o probíhajících akcích
 • Dávat instrukce
 • Vyprávět o minulé události

Cena: 4390 Kč

Cena pro studenta: 3890 Kč