Název kurzu: Španělština – mírně pokročilí (A2) – týdenní intenzivní kurz (SP07)

Zkratka: SP 07

Název kurzu: Španělština – mírně pokročilí (A2) – týdenní intenzivní kurz

Obsah kurzu:

Tento kurz je určen všem, kteří již španělštinu několik let studují a jejich úroveň je A1 (falešný začátečník). Během kurzu si procvičí poslech, písemný a ústní projev, rozšíří slovní zásobu, naučí se používat předpřítomný čas (perfecto)  a minulý čas (indefinido).  Na konci kurzu budou účastníci schopni porozumět větám a často používaným výrazům, které se jich bezprostředně týkají (např. velmi základní osobní a rodinné informace, nakupování, místopis, zaměstnání).

Cíl kurzu:

Hlavním cílem kurzu je zdokonalení ústního projevu pro vedení konverzace nejen v situacích každodenní potřeby, ale i na složitější téma: popis zážitků a událostí, sdělení pocitů a jejich zdůvodnění, vysvětlení názorů a plánů,

 

Minimální vstupní úroveň: A1

Poznámka: Kurz bude otevřen pouze v případě přihlášení minimálně 10 účastníků.

Lektor: čeští učitelé, rodilí mluvčí

Počet vyučovacích hodin: 33

Termín výuky: 19.7. – 23.7. 2021

Čas výuky: 8:30 – 15:00

Učební materiály:

Nuevo Ven 2 (učebnice, pracovní sešit i CD)
Prisma A2, B1(učebnice, pracovní sešit i CD)
Aventura 2
Macíková O., Mlýnková L. : Učebnice současné španělštiny (včetně CD)
Cronómetro – preparación DELE básico
Šp.časopis El Sol
Libro de ejercicios del Diccionario práctico de gramática
Col.de autores: Abanico
Castro F.: Uso de la gramática I – III.
Arribas: Diploma básico
Dual
Domínguez: Actividades comunicativas
Planet@ 2
Encinar Á.: Uso interactivo del vocabulario
Gramática – Curso práctico 2-3
Báez San José a kol.: Moderní gramatika španělštiny

Gramatika:

  • Prohloubení znalostí časování sloves v přítomném čase.
  • Zaměření se na minulé časy: perfecto,
  • Budoucí čas. imperativ.
  • Zdvořilostní obraty.
  • Zdokonalení použití osobních zájmen v předmětu.

Témata:

  • Užití charakteristických výrazů ve společenských vztazích; pozvání a odpověď na něj; domluvit si schůzku
  • Vést telefonní hovor; popsat plány do budoucna;

Cena: 4.390 Kč

Cena pro studenta: 3.890 Kč