ROZŘAZOVACÍ TEST

PŘED VYPLNĚNÍM PŘIHLÁŠKY DO KURZU NĚMČINY DOPORUČUJEME ABSOLVOVAT ROZŘAZOVACÍ TEST KE SPRÁVNÉMU URČENÍ JAZYKOVÉ ÚROVNĚ – test ke spuštění zde

přihlašte se jako: Student MLJŠ, jméno: němčina, příjmení: němčina, ID zvolte: 0001 (jelikož nemáte žádné ID zatím přidělené).

Výsledek vybraného a dokončeného testu se Vám zobrazí po dokončení testu na Vaší obrazovce. Poté si vyberete v přihlášce kurz dle Vaší odpovídající jazykové úrovně.

 

ROZŘAZOVACÍ TESTY

Pro účastníky kurzů v úrovních mírně pokročilí až pokročilí bude připraven rozřazovací test, jehož cílem bude umožnit vytvoření jazykových skupin s přibližně stejnou úrovní jazykových dovedností účastníků.

KDO JE POVINEN VYPLNIT ROZŘAZOVACÍ TEST, V JAKÉ LHŮTĚ A PROČ

Vyplnění rozřazovacího testu je povinné u všech jazyků v úrovni mírně pokročilí až pokročilí. Doporučujeme vyplnit rozřazovací test do týdne od obdržení registračního e-mailu. Test slouží organizátorům k sestavení tříd s přibližně stejnou úrovní jazykových dovedností účastníků.

ROZŘAZOVACÍ TEST NEVYPLŇUJÍ NÁSLEDUJÍCÍ SKUPINY
– účastníci kurzů pro začátečníky ve kterémkoli jazyce
– účastníci dětských kurzů
– účastníci těchto kurzů:
  • Angličtina – Komparativní právní studie
  • Angličtina – Kurz pro studenty s vývojovou poruchou učení
  • Angličtina – Metodický kurz angličtiny pro učitele
  • Čeština pro cizince
VSTUP DO ROZŘAZOVACÍHO TESTU

Pro vstup do testu jako Student MLJŠ vyplníte Vaše jméno, příjmení a identifikační číslo ID, které Vám bylo zasláno emailem po zařazení Vaší přihlášky do databáze účastníků MLJŠ.

V případě registrace jednoho účastníka na více jazyků, prosím použijte u každého testu přidělené ID dle zaslané registrace.

Proveďte výběr jazyka, ze kterého budete absolvovat test, poté zvolte rozřazovací test v seznamu testů.

Stiskem tlačítka “Start” spustíte test.

Kliknutím na jeden ze tří obrázků budete přesměrováni na rozřazovací test.

DOPORUČENÍ PRO VYPLNĚNÍ ROZŘAZOVACÍHO TESTU

Ve svém vlastním zájmu vyplňte test samostatně, bez použití jakýchkoli pomocných materiálů včetně slovníků. Úroveň, na kterou jste se přihlásili, je pro koordinátory pouze orientační.

VÝSLEDKY ROZŘAZOVACÍHO TESTU

Výsledky testu jsou neveřejné. Zařazení do tříd probíhá na základě výsledků testu. Výsledky rozřazovacího testu nemusí odpovídat jazykové úrovni původně vybrané v elektronické přihlášce.