ROZŘAZOVACÍ TEST

PŘESNÉ INFORMACE JSOU PŘIPRAVOVÁNY!

ROZŘAZOVACÍ TESTY

Pro účastníky kurzů v úrovních mírně pokročilí až pokročilí bude od 1. dubna 2017 připraven rozřazovací test, jehož cílem bude umožnit vytvoření jazykových skupin s přibližně stejnou úrovní jazykových dovedností účastníků.

 

KDO JE POVINEN VYPLNIT ROZŘAZOVACÍ TEST, V JAKÉ LHŮTĚ A PROČ

Vyplnění rozřazovacího testu je povinné u všech jazyků v úrovni mírně pokročilí až pokročilí. Doporučujeme vyplnit rozřazovací test do týdne od obdržení registračního dopisu/e-mailu. Test slouží organizátorům k sestavení tříd s přibližně stejnou úrovní jazykových dovedností účastníků.

ROZŘAZOVACÍ TEST NEVYPLŇUJÍ NÁSLEDUJÍCÍ SKUPINY

 

– účastníci kurzů pro začátečníky ve kterémkoli jazyce
– účastníci dětských kurzů
– účastníci těchto kurzů:
  • Aj – Komparativní právní studie
  • Aj – Kurz pro studenty s vývojovou poruchou učení
  • Čj – Metodicko-jazykový kurz pro učitele češtiny jako cizího jazyka

 

VSTUP DO ROZŘAZOVACÍHO TESTU

Pro vstup do testu potřebujete znát Vaše identifikační číslo a registrační kód. Tato čísla najdete v potvrzovacím dopise, který Vám bude zaslán e-mailem po zařazení Vaší prihlášky do databáze účastníků MLJŠ.

 

DOPORUČENÍ PRO VYPLNĚNÍ ROZŘAZOVACÍHO TESTU

Na vyplnění testu máte cca 2 hodiny, poté již nedojde k uložení testu! Ve svém vlastním zájmu vyplňte test samostatně, bez použití jakýchkoli pomocných materiálů včetně slovníků. Úroveň, na kterou jste se přihlásili, je pro koordinátory pouze orientační.

 

VÝSLEDKY ROZŘAZOVACÍHO TESTU

Výsledky Vašeho rozřazovacího testu se dozvíte při opětovném přihlášení. Zobrazí se Vám celkové dosažené skóre a můžete si také celý test prohlédnout a najít správnou odpověď na mylně zodpovězené otázky. Výsledky testu jsou neveřejné. Zařazení do tříd probíhá na základě výsledků testu. Výsledky rozřazovacího testu nemusí odpovídat jazykové úrovni původně vybrané v elektronické přihlášce.