Čeština – příprava ke zkoušce B1 – týdenní odpolední

CZ 05

Název kurzu: Čeština – příprava ke zkoušce B1 – týdenní odpolední

Obsah kurzu: Kurz je určen zájemcům o absolvování zkoušky z češtiny na úroveň B1, kterou pořádá Ústav jazykové přípravy ZČU pro uchazeče o studium na ZČU. Účastníci kurzu se seznámí se strukturou písemné i ústní části zkoušky. Zopakují si důležitou gramatiku a osvojí si komunikační strategie, které jsou nutné pro úspěšné složení zkoušky. Součástí kurzu budou také diskuze nad písemnými pracemi účastníků, které budou psát v průběhu kurzu v rámci domácí přípravy.

Cíl kurzu: Absolvent kurzu bude schopen složit zkoušku z češtiny na úroveň B1, případně bude vědět, jak se na ni co nejlépe připravit. Bude umět používat potřebné gramatické jevy a odpovídající slovní zásobu. Bude schopen vést dialog a reagovat na otázky v ústní části zkoušky. Také se naučí tvořit texty na dané jazykové úrovni.

 

Minimální vstupní úroveň: A2+

Poznámka: max. 15 studentů ve třídě

Lektoři: kvalifikovaní čeští lektoři – rodilí mluvčí

Počet vyučovacích hodin: 20 hodin kontaktní výuky

+ 10 hodin samostudia

+ 10 hodin domácí přípravy vlastních textů

Termín výuky: 15. 7. – 19. 7. 2024

Čas výuky: 15:15 – 18:30

Učební materiály: 

vlastní materiály lektorů

 Gramatika: Skloňování jmen v jednotném i množném čísle, přítomný, minulý a budoucí čas, aspekt a slovesné prefixy, kondicionál, modální slovesa a problematika tykání a vykání.

Témata: Představování se, záliby a volný čas, jídlo, životní styl, bydlení, sport, kultura, počasí, oblékání, cestování.

 

Cena:  2.690 Kč