Nabídka výletů 28. MLJŠ

Nabídka výletů 28. MLJŠ

Vycházka po Plzni

Termín: 9. 7. 2017

Čas: 13.00 – 17.00 hod 

Popis vycházky: Velká synagoga – zvenku, Nové divadlo, sgrafita v Solní a Bezručově ulici, Tylovo divadlo, Smetanovy sady, Kopeckého sady, Stará synagoga, Západočeské muzeum, Křižíkovy sady, Theatrum Mundi, Pivovarské muzeum – nahlédnutí na nádvoří, prohlídka pivovaru s ochutnávkou, možnost zakončení na Spilce večeří

Cena: zdarma

CELODENNÍ VÝLETY:

PRAHA TAJEMNÁ

Při projížďce lodí se projedeme mezi Malou Stranou a Starým Městem s výkladem našeho průvodce o nejzajímavějších místech na trase. Poté společně odchod na Staroměstské náměstí – krátké seznámení s památkami na Staroměstském náměstí a v jeho bezprostřední blízkosti, představení orloje a prohlídku interiéru Staroměstské radnice. V podzemí se dochovaly románské základy, stavba je gotická z poč. 14. století a za 2. sv. války. Byla Němci dosouzena k zániku. Podařilo se ji však zachránit a bylo vyhozeno jen východní křídlo. Náměstí bývalo místem nejvýznamnějších událostí města.  Odpoledne 2 hodiny volno v oblasti Staroměstského náměstí.

Termín: sobota 15. 07. 2017

Cena: 390,- Kč včetně plavby lodí a prohlídky Staroměstské radnice. Oběd individuálně.

Odjezd: 08.30 h, návrat do 19.00 h

Zdroj: Prague City Tourism

ČESKÝ KRUMLOV NA SEZNAMU UNESCO

ČESKÝ KRUMLOV – město na seznamu UNESCO a současně náš 3. největší hradní a zámecký areál v ČR. Díky významným rodům, které ho vlastnily, patřil Český Krumlov až do 16. století k nejvýznamnějším a nejbohatším městům v zemi. Staletým vývojem se stalo z Českého Krumlova těžiště kulturního i politického života v jižních Čechách. Jeho poklady tvoří nashromážděné umělecké sbírky v samotném zámku, architektura, vzácné staré obrazy, nástěnné malby v Maškarním sále, cenné gobelíny, nábytek, porcelán… K zajímavostem patří zámecký park s rokokovým letohrádkem Bellarie, renesanční kaskádovou fontánou a unikátním otáčivým hledištěm přírodního divadla i tzv. Plášťový most.  Město si zachovalo svůj starobylý ráz jako celek i v jednotlivých stavbách. Proto bylo r. 1963 prohlášeno MPR a r. 1992 přijato mezi nejvzácnější světové památky pod ochranou UNESCO.

Termín: sobota 22. 07. 2017

Cena: 520,- Kč, případné vstupy individuálně. Oběd individuálně.

Odjezd: 08.30 h, návrat do 20.00 h

Zdroj: Fotobanka DM Český Krumlov, Foto: Aleš Motejl

ODPOLEDNÍ VÝLETY:

KLATOVY A VODNÍ HRAD ŠVIHOV

ŠVIHOV malebný gotický vodní hrad s opevněním, spojený se jmény předních osobností Českého království, prohlídka jednoho okruhu. KLATOVY –  2. největší město Plzeňského kraje, založené před 750 lety, staré město s černou věží, katakomby s mumiemi, barokní lékárna na seznamu UNESCO. Procházka historickým centrem města, možnost výstupu na černou věž, společná prohlídka barokní lékárny s výkladem, poté volno na občerstvení nebo nakupování.

Cena: 370,- Kč (Švihov – výklad v ČJ s tlumočením průvodce, k dispozici texty v AJ, lékárna s výkladem v AJ s možností tlumočení).

Termín: 12. 07. 2017

Odjezd 13.30 h, návrat do 19.00 h

Zdroj: www.hradsvihov.cz, Foto: Jiří Strašek

CHUDENICE, KOLOVEČ – ZA ČESKÝMI TRADICEMI

CHUDENICE – obec vznikla ve 13. století jako rodové sídlo později významného českého rodu Černínů. Vystoupíme u zámku Lázeň, kde byly v 1. pol. 19. století založeny lázně u léčivého pramene, a přes rozhlednu Bolfánek (možnost výstupu) se projdeme do Americké zahrady a kolem Kvapilova jezírka. Zahrada byla založená r. 1841. Je v ní na ploše 12 ha soustředěno více než 200 druhů vzácných stromů a keřů, pocházejících většinou z Ameriky, z nichž některé jsou středoevropskými unikáty. Městečko se proslavilo v 19. století pobyty významných osobností kulturního a vědeckého života. KOLOVEČ. Muzeum techniky a řemesel – s výstavní plochou 800 m2 a 4500 exponáty muzeum patří mezi největší a nejobsáhlejší muzea tohoto druhu v Česku. V expozicích jsou zastoupena všechna tradiční řemesla a živnosti, která se nacházela na venkově. V současné době je v muzeu zpřístupněno 25 kompletních řemeslných dílen a živností a každým rokem přibývají nové. K vidění je např. dílna řeznická, pekařská, cukrářská, kolářská, kloboučnická, kožešnická, sedlářská,…Ze živností zaujme holičství, tkalcovna, hostinec …

Termín: středa 19. 07. 2017

Cena: 390,- Kč, započten vstup muzeum 50,- Kč na osobu (výklad v ČJ s tlumočením).

Odjezd: 13.30 hod, návrat do 18.00 hod

Foto: www.sumavanet.cz

BEČOV NAD TEPLOU – STRÁŽCE POKLADU

BEČOV – půvabně položené město, kde byla po 2. sv. válce nalezena románská zlatnická památka nevyčíslitelné hodnoty. Po českých korunovačních klenotech je to nejvzácnější český poklad. Od 14. století zdejší hrad vlastnily významné české rody. Díky nim byl hrad postupně rozšiřován a nakonec v 19. století přistavěn zámek. Prohlídka okruhu relikviáře (v ceně, výklad v Aj). Procházka zámeckou zahradou a poté možnost individuální návštěvy muzea hraček nebo muzea motocyklů a krátké vycházky s průvodcem cca 2km naučnou stezkou na Šibeniční vrch. Stezka je lemována naučnými cedulemi, které informují o středověkém způsobu pohřbívání a poprav. Na vrchu byla obnovena šibenice. Naučná stezka poskytuje zajímavé pohledy na Bečov. Místo vycházky je možné nakupovat, prohlédnout si některé z muzeí nebo posedět na občerstvení.

Termín: středa 26. 07. 2017

Cena: 330,- Kč, započten vstup okruh relikviáře (140,- Kč dospělí, 100, -Kč studenti s průkazem)

Odjezd: 13.30 hod, návrat do 19.00 hod

Foto: www.zamek-becov.cz/cs