Název kurzu: Němčina ve firmě (B1-B2) – dvoutýdenní odpolední kurz (DE07)

Zkratka: DE 07

Název kurzu: Němčina ve firmě (B1-B2) – dvoutýdenní odpolední kurz

Obsah kurzu: Cílem kurzu je upevnit znalosti němčiny, zlepšit komunikační dovednosti v rámci komunikace uvnitř i vně firmy, vést obchodní jednání, telefonáty, prohlubovat a rozšiřovat kompetence v obchodním jednání, samostatně použít němčinu v praxi. Kurz je určen pro studenty, kteří se ucházejí nebo chtějí se ucházet o místo ve firmě, kde je vyžadována němčina, dále pro pracující ve firmě, kde je němčina používána, nebo pro všechny, kteří se chtějí v němčině dále vzdělávat. Do kurzu jsou zařazeny rovněž vyučovací hodiny s rodilým mluvčím.

Cíl kurzu: Po absolvování kurzu by měl účastník porozumět hlavním myšlenkám složitých textů týkajících se jak konkrétních, tak abstraktních témat včetně odborně zaměřených diskusí ve svém oboru. Měl by se umět účastnit rozhovoru natolik plynule a spontánně, že může vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími. Měl by být schopen vyjádřit se plynule i ke složitějším otázkám, diskutovat a obhajovat své názory, lépe rozumět mluvenému i psanému textu.

 

Minimální vstupní úroveň: B1

Poznámka:

Lektor: kvalifikovaní čeští pedagogičtí pracovníci a rodilí mluvčí

Počet vyučovacích hodin: 30

Termín výuky: 11.7.-22.7.2022

Čas výuky: 15:30 – 18:00

Učební materiály: Účastníci mají po dobu kurzu zapůjčené učební materiály a pracují s nakopírovanými materiály                        

 Gramatika: náročnější pasáže sloves, tvary indikativu a konjunktivu ve všech časech, trpný rod, infinitiv s „zu“, particip 1,2, skloňování přídavných jmen, zájmen, číslovek, věty vedlejší, předložky s 2. pádem

Témata: obchodní kontakty, diskuse, small talk, telefonická komunikace, konflikty na pracovišti, péče o zákazníka, obchodní nabídka, objednávka, vyřízení zakázky, služební cesta, veletrh

 

Cena: 3.190 Kč

          

 

 

9:00 – 15:30 33