Název kurzu: Ruština – začátečníci (A1) – týdenní intenzivní kurz (RU01)

Zkratka: RU 01

Název kurzu: Ruština – začátečníci (A1) – týdenní intenzivní kurz

Obsah kurzu: Lexikální a gramatická látka vychází z běžných situací každodenního života. Pozornost je věnována nácviku azbuky (tištěná, psaná verze). Lexikálně-konverzační témata vycházejí ze situací každodenního života. Výuka bude přizpůsobena úrovni a zájmům studentů.

Cíl kurzu: Zvládnutí azbuky v tištěné i psané variantě. Čtení a porozumění jednoduchých textů v ruštině. Účastník porozumí známým výrazům z každodenního života. Naučí se je také používat. Bude umět představit sebe a ostatní a klást jiné osobě otázky například o tom, kde žije, o lidech, které zná, a o věcech, které má, a sám na podobné otázky také bude umět odpovědět.

Minimální vstupní úroveň: Kurz je určen pro studenty s nulovou nebo velmi nízkou úrovní znalosti ruského jazyka.

Poznámka:

Lektor: Mgr. Vlasta Klausová

Počet vyučovacích hodin: 33

Termín výuky: 8.7.-12.7.2024

Čas výuky: 9:00 – 15:30

Učební materiály: Jelínek Stanislav a kol.: Raduga po novomu 1. Fraus, Plzeň, 2007.
Golovatina, Varvara; Klausová, Vlasta: Cvičebnice ruského jazyka. Plzeň, 2013.
Nekolová, Věra; Camutaliová, Irena; Vasiljeva-Lešková, Alena. Ruština nejen pro samouky. Vyd. 1. Praha : LEDA, 2002.
Čára, Vladimír; Balcar, Milan,; Ladmanová, Jarmila. Ruská mluvnice pro střední školy. Praha : SPN, 1996.
Horvátová M. Ruská konverzace, Praha 2004
Fozikoš A. Reálie rusky mluvících zemí, Plzeň         

Gramatika: Gramatika zahrnuje nejfrekventovanější slovesa v ruštině, jejich časování. Skloňování vybraných substantiv a adjektiv v singuláru i plurálu (na základě osvojených frází).

Témata: Situace každodenního života: představení – seznámení, rodina, povolání, na návštěvě, volný čas.

Cena: 4390 Kč

Cena pro studenta: 3890 Kč