PLATEBNÍ PODMÍNKY

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Osobní platební termín je stanoven individuálně, zpravidla do 10 dní po potvrzení přihlášky. Platební termín je uveden v registračním e-mailu, kterým organizátor MLJŠ studetovi potvrdí přijetí jeho přihlášky (viz “Platba účastnického poplatku”). Po uplynutí uzávěrky přihlášek účastníků je splatnost účastnického poplatku “ihned”.

Účastnický poplatek je možno uhradit:

a) Bankovním převodem

Komerční banka, a.s. – pobočka Plzeň
Číslo účtu: 4811530257
Kód banky: 0100
Variabilní symbol: 974003xxxx*
Konstantní symbol: 0308

*Poslední čtyřčíslí VS (xxxx) je individuální identifikační číslo, které student obdrží spolu s potvrzením o přijetí své přihlášky a o zařazení do jazykového kurzu. Uvádí se i při hotové platbě do pokladny ZČU, proto je nutné před uskutečněním platby vyčkat na potvrzení přihlášky!

b) Hotově do pokladny ZČU

Pokladny Západočeské univerzity v Plzni najdete na adrese:

Univerzitní 8, Plzeň – Bory, místnost UR 113, tel. 377 631 145
Úřední hodiny: Po – Pá      8:00 – 11:00, 12:00 – 14:00 hod.

Sady Pětatřicátníků 14, místnost PC122a, tel. 377 631 144
Úřední hodiny: Po – Pá      8:00 – 11:00 hod.


STORNOPODMÍNKY

Dojde-li ze strany účastníka k odhlášení se z 27. MLJŠ do pátku 17. 6. 2016 včetně, bude organizátorem uplatněn stornopoplatek ve výši 20 % účastnického poplatku. Po tomto datu se účastnický poplatek účastníkovi nevrací!

Jazykové kurzy se uskuteční při minimálním počtu 8 studentů v kurzu. Organizátor si vyhrazuje právo případného sloučení jazykových kurzů (sloučení 2 úrovní či specializovaného kurzu s obecným). O tomto kroku budou účastníci informováni písemně.


DAŇOVÉ DOKLADY

Daňový doklad o zaplacení jazykového kurzu na MLJŠ vydá na vyžádání do 14 dnů po provedení platby. Po tomto termínu nebudou daňové doklady vydávány!