Aktivní příměstský tábor s angličtinou pro děti 6-11 let (EN 010)

Zkratka kurzu: EN 010

Průběh tábora se přizpůsobuje jazykové vybavenosti dětí a jejich věku. Důraz se klade na hry a použití anglického jazyka v praxi. Součástí denního programu je výuka jazyka, turistika, sportovní hry, výtvarné a přírodovědné aktivity pod vedením českých lektorů.
Zázemí bude v areálu ZČU, kde každý den zahájíme výukou anglického jazyka.
Poté se vydáme s dětmi na výlety nebo procházky po okolí. Součástí výletů, procházek, sportovních nebo výtvarných aktivit bude i výuka angličtiny formou her.
Oběd bude zajištěn v menze nebo formou balíčků v den výletu. Stravné není zahrnuto v ceně kurzovného. Platby za objednané obědy na celou dobu trvání kurzu budou vybírány v hotovosti v první den kurzu. Cena dětské porce oběda (polévka, hlavní jídlo, 2 dcl pití) je 90 Kč.
Cílem kurzu je nejen výuka jazyka, ale také pohodové strávení letních dnů mimo školní prostředí.

 

Termín: 15.-19.7. 2024, 22.-26.7. 2024

Kurz lze navštěvovat v případě zájmu po oba dva týdny, program se nebude opakovat.

Čas: po – pá 9:00-15:30

Cena – jeden týden: 3890 Kč

Cena – dva týdny: 6390 Kč