PLATEBNÍ PODMÍNKY

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Osobní platební termín je stanoven individuálně, zpravidla do 10 dní po potvrzení přihlášky. Platební termín je uveden v registračním e-mailu, kterým organizátor MLJŠ studentovi potvrdí přijetí jeho přihlášky. Po uplynutí uzávěrky přihlášek účastníků je splatnost účastnického poplatku “ihned”.

Účastnický poplatek je možno uhradit:

a) Bankovním převodem

Komerční banka, a.s. – pobočka Plzeň

Číslo účtu: 4811530257

Kód banky: 0100

Variabilní symbol: 634003xxxx*

Konstantní symbol: 0308

*Poslední čtyřčíslí VS (xxxx) je individuální identifikační číslo, které student obdrží spolu s potvrzením o přijetí své přihlášky a o zařazení do jazykového kurzu. Uvádí se i při hotové platbě do pokladny ZČU, proto je nutné před uskutečněním platby vyčkat na potvrzení přihlášky.

b) Hotově do pokladny ZČU

Pokladny Západočeské univerzity v Plzni najdete na adrese:

Univerzitní 8, Plzeň – Bory, místnost UR 113, tel. 377 631 145

Úřední hodiny: Po – Pá      8:00 – 11:00, 12:00 – 14:00 hod.

Sady Pětatřicátníků 14, místnost PC122a, tel. 377 631 144

Úřední hodiny: Po – Pá      8:00 – 11:00 hod.

DAŇOVÉ DOKLADY

Daňový doklad o zaplacení jazykového kurzu na MLJŠ vydá na vyžádání do 14 dnů po provedení platby. Po tomto termínu nebudou daňové doklady vydávány!

VYSTAVENÍ FAKTURY ZA ÚHRADU KURZOVNÉHO

V případě, že budete vyžadovat vystavení faktury za úhradu kurzovného, prosím, napište žádost o její vystavení obratem po odsouhlasení Vaší přihlášky na adresu: isls@ujp.zcu.cz.