HISTORIE

Mezinárodní letní jazyková škola patří k největším mezinárodním akcím, které ZČU pořádá. Výuka je vedena neformálními výukovými metodami ve skupinách s počtem studentů ve skupině max. 15. Třítýdenní jazykové kurzy jsou obohaceny o odpolední doprovodný program, zpestřeny zábavními večírky a doplněny  pátečními a víkendovými výlety.
Nejvěrnějším účastníkem Mezinárodní letní jazykové školy je Dr. Charles Hall, dr. h. c. z University of Memphis, TN (USA), který se jako lektor a koordinátor skupiny amerických studentů účastní MLJŠ každý rok od jejího vzniku. V listopadu 2007 mu byl udělen čestný titul dr. h. c. (doctor honoris causa) Západočeské univerzity v Plzni.
OD HISTORIE PO SOUČASNOST

V roce 2014 oslavila MLJŠ čtvrtstoletí své existence. Zahájení bylo velké díky účasti představitelů Velvyslancetví USA v Praze (stejně jako o rok dříve) a paní rektorky. Na počest 25 let od vzniku letní školy byla zasazena lípa s pamětní deskou MLJŠ, a to v univerzitním areálu na Borech poblíž vstupu na “přírodovědnou stezku”, která vede k menze. Druhý týden se kurzů letní školy účastnila i 20 členná skupina policistů České republiky v rámci programu “Prague Police Force English Program”. Studenti si mohli během bohatého doprovodného programu vyzkoušet “speed dating”, bowling, laser game, objevit krásy německého Bayreuthu a oslavit letně školní narozeniny na závěrečném večírku, který ozvláštnila kreativita studetnů ArtCampu. Studiu jazyků zasvětilo léto na 450 studentů a lektorů. Ze zahraničí přijela zhruba pětina lektorů a podobného poměru dosáhl i počet zahraničních studentů nejen z Evropy, ale z i tak vzdálené destinace, kterou je Japonsko.

24. MLJŠ zahájila ve velkém stylu díky účasti představitelů Velvyslanectví USA v Praze, kteří předali ocenění zakladatelce letní jazykové školy, Mgr. Evě Valentové, za přispění k vzájemným česko – americkým vztahům na poli veřejné diplomacie. V druhém týdnu se ke studentům letní školy připojila skupina policistů České repbuliky, kteří se účastnili programu “Prague Police Force English Program”. Zájem o vybrané kurzy letní školy projevila svojí návštěvou i rektorka ZČU Ilona Mauritzová. A v posledním týdnu se studenti dozvěděli během letně školního tématického odpoledne s názvem “USA v Plzni” o vzniku nového US Pointu při ZČU. A trochu čísel: výuky šesti jazyků se v rámi MLJŠ zúčastnilo téměř 450 studentů, z nichž pětina přijela ze zahraničí (např. i z vyhlášeného Oxfordu) a téměř 70 lektorů (třetina zahraničních).

I v roce 2012 se rozléhala pestrá směsice jazyků v areálu ZČU jako v pověstném Babylonu. Letní škola se pyšnila 555 účastníky, a to 486 studenty a téměř 70 lektory. Otevřeno bylo celkem šest jazyků: angličtina, čeština pro cizince, francouzština, němčina, španělština a s velkým nadšením se po několikaleté pauze přihlásil i dostatečný počet zájemců o portugalštinu pro začátečníky, která se vymykala svou dvoutýdenní délkou ostatním kurzům. Stejně jako v loňském roce přijel také Briana Dowrick, hostující lektor z University of Glamorgan, aby se podílel na výuce oblíbeného kurzu právnické angličtiny.

Rok 2011 se nesl ve znamení 22. ročníku MLJŠ, který přilákal téměř 600 studentů a přes 80 vyučujících. MLJŠ přivítala v tomto roce zahraniční hosty z University of Glamorgan, kteří se podíleli na výuce oblíbeného kurzu právnické angličtiny. Počet jeho účastníků se zvedl zhruba o třetinu oproti roku minulému. S ohledem na otevření pracovního trhu v Německu vzrostl zájem o kurzy německého jazyka.

21. ročník v červenci 2010 přinesl inovace v koncepci vybraných kurzů anglického jazyka. Organizační tým MLJŠ ve spolupráci s právnickou fakultou ZČU a Manchester Metropolitan University uvedl unikátní týdenní intenzivní kurz právnické angličtiny, který se pyšnil vysokou účastí nejen studentů ZČU.  V dětských kurzech anglického jazyka pomáhali v průběhu celého dne britští asistenti dětem vstřebávat nové informace. Stejně jako v minulém ročníku se MLJŠ těšila zájmu 729 účastníků. O netradiční výuku jazyků téměř 640 studentů se zasloužilo 91 lektorů.

V roce 2009 se zúčastnilo MLJŠ celkem 750 účastníků, z toho 643 studentů a 87 vyučujících. Účastníci přijeli celkem ze 30 zemí celého světa. Zahraniční účastníci přijeli na jazykové kurzy MLJŠ v počtu 133     účastníků, z toho 101 studentů a 32 lektorů.

V červenci 2008 přijelo 171 účastníků ze zahraničí, a to z následujících zemí: Austrálie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Francie, Gruzie, Chorvatsko, Indie, Itálie, Jihoafrická republika, Kanada, Libye, Litva,     Lotyšsko, Maďarsko, Makedonie, Německo, Norsko, Nový Zéland, Peru, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Španělsko, Turecko, Ukrajina, USA, Uzbekistán, Velká Británie, Vietnam a Zimbabwe. Mimoto se letní školy každoročně účastní i velký počet cizinců žijících v České republice, kteří cítí potřebu zdokonalit se v českém jazyce.

V roce 2007 se na MLJŠ sešel   rekordní   počet 877 účastníků (studentů i lektorů) z celé České republiky i ze zahraničí (pro srovnání: v roce 2006 to bylo celkem 717 účastníků).

V roce 2004 byla MLJŠ v Plzni oceněna Evropskou jazykovou cenou Label, která je udělována inovačním projektům v oblasti jazykového vzdělávání.

V roce 1990 se poprvé uskutečnila Mezinárodní letní jazyková škola a zúčastnilo se jí na 130 studentů a lektorů.