O NÁS

Mezinárodní letní jazyková škola vznikla v roce 1990. Za 30 let svého fungování si vydobyla silnou pozici v oblasti letního jazykového vzdělávání v Plzeňském kraji i celé České republice a patří mezi nejvýznamnější a nejnavštěvovanější akce s mezinárodním přesahem, které ZČU pořádá.
Jazykové kurzy, na které se hlásí každoročně stovky zájemců, jsou vedeny kvalifikovanými lektory včetně rodilých mluvčích, a to neformální, zábavnou formou. Díky účasti zahraničních lektorů i studentů se tak na ZČU sejde pestrá mezinárodní společnost. Účastníci se nejen zdokonalí v komunikaci v cizím jazyce, ale zažijí i mnoho zábavy a navážou nová přátelství. Celou koncepci letní jazykové školy doplňuje bohatý doprovodný kulturní i sportovní program, který podporuje přátelskou atmosféru mezi všemi účastníky a vytváří zázemí pro vzájemné setkávání studentů mimo výuku, jež přispívá k upevnění nově získaných jazykových znalostí a dovedností.
Nejvěrnějším účastníkem Mezinárodní letní jazykové školy je Dr. Charles Hall, dr. h. c. z University of Memphis, TN (USA), který se jako lektor a koordinátor skupiny amerických studentů účastní MLJŠ každý rok od jejího vzniku. V listopadu 2007 mu byl udělen čestný titul dr. h. c. (doctor honoris causa) Západočeské univerzity v Plzni.
……TROCHU HISTORIE

V roce 2019 oslavila MLJŠ 30. výročí své existence. U příležitosti tohoto jubilejního ročníku byla vydána kniha na počest Evě Valentové, zakladatelce MLJŠ. Byl též sestaven mezinárodní pěvecký sbor z řad studentů a lektorů. Sbor se scházel na pravidelných zkouškách pod vedením sbormistryně a vystoupil se svým představením na závěrečném koncertu letních škol ZČU. Celkem se v tento rok zúčastnilo 639  studentů a lektorů.

V roce 2014 oslavila MLJŠ čtvrtstoletí své existence. Na počest 25 let od vzniku letní školy byla zasazena lípa s pamětní deskou MLJŠ, a to v univerzitním areálu na Borech poblíž vstupu na “přírodovědnou stezku”, která vede k menze.

V roce 2004 byla MLJŠ v Plzni oceněna Evropskou jazykovou cenou Label, která je udělována inovačním projektům v oblasti jazykového vzdělávání.

V roce 1990 se poprvé uskutečnila Mezinárodní letní jazyková škola a zúčastnilo se jí na 130 studentů a lektorů.