DENNÍ ROZVRH

CELODENNÍ KURZY
Angličtina, Ruština, Čínština

Den

9:0010:30

10:30 – 10:45

10:45 – 12:15

12:15 – 12:20

12:20 – 13:05

13:05 – 14:00

14:00 – 15:30

po – čt

výuka

přestávka

výuka

přestávka

výuka

oběd

výuka

pá

výuka

přestávka

výuka

přestávka

výuka

oběd

volno

  • první den kurzu: výuka v kurzech v začíná v pondělí 13. 7. 2020  v 9:00 hod. po slavnostním zahájení
  • poslední den kurzu: oficiální zakončení kurzů a předání osvědčení proběhne v pátek 31. 7. 2020, od 13:05 hod.

Němčina, Čeština, Francouzština, Italština, Španělština

Den

       8:30 – 10:00

10:00 – 10:15

10:15 – 11:45

11:45 – 11:50

11:50 – 12:35

12:35 – 13:30

13:30 – 15:00

počt

výuka

přestávka

výuka

přestávka

výuka

oběd

výuka

výuka

přestávka

výuka

přestávka

výuka

oběd

volno

  • první den kurzu: výuka začíná v pondělí 13. 7. 2020 v 9:00 hod. po slavnostním zahájení
  • poslední den kurzu: oficiální zakončení kurzů a předání osvědčení proběhne v pátek 31. 7. 2020 od 12:35 hod.


HODINOVÁ DOTACE CELODENNÍCH KURZŮ
(všechny jazyky)
celodenní třítýdenní kurzy:      99 výukových hodin
celodenní dvoutýdenní kurzy:  66-70 výukových hodin
celodenní týdenní kurzy:          33 hodin