ZAHÁJENÍ

ZAHÁJENÍ CELODENNÍCH JAZYKOVÝCH KURZŮ

Oficiální zahájení celodenních kurzů se uskuteční 10. července 2017 v 9:00 hodin v kampusu ZČU, na Fakultě elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni, posluchárna EP 130. Oficiální zahájení se koná pro účastníky všech celodenních jazykových kurzů (angličtina, čeština pro cizince, francouzština, němčina, ruština, španělština) a bude probíhat do 10:00 h.

Seznamy studentů rozřazených do tříd budou vyvěšeny na nástěnkách ve vestibulu budov Univerzitní 26 a Univerzitní 22. Na nástěnkách bude rovněž vyvěšen denní rozvrh, odpolední doprovodný program a další užitečné informace.

ZAHÁJENÍ ODPOLEDNÍCH JAZYKOVÝCH KURZŮ

Oficiální zahájení třítýdenních odpoledních kurzů se uskuteční 10. července 2017 v 16:15 hod. v budově Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni posluchárna UP 115. Po oficiálním zahájení začne výuka v rámci jednotlivých jazykových sekcí.

Seznamy studentů rozřazených do tříd budou vyvěšeny na nástěnkách ve vestibulu budov Univerzitní 26 a Univerzitní 22. Na nástěnkách bude rovněž vyvěšen denní rozvrh, odpolední doprovodný program a další užitečné informace.