ZAHÁJENÍ

ZAHÁJENÍ CELODENNÍCH JAZYKOVÝCH KURZŮ

Oficiální zahájení celodenních kurzů se uskuteční 8. července 2019, čas bude upřesněn,  v kampusu ZČU, na Fakultě elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni, posluchárna EP 130. Oficiální zahájení se koná pro účastníky všech celodenních jazykových kurzů (angličtina, čeština pro cizince, francouzština, němčina, ruština, španělština, italština) a bude probíhat do 8:45 h.

Seznamy studentů rozřazených do tříd budou zveřejněny zde na webových stránkách v sekci jednotlivých kurzů a budou vyvěšeny na nástěnkách ve vestibulu budov Univerzitní 26 a Univerzitní 22. Na nástěnkách bude rovněž vyvěšen denní rozvrh, odpolední doprovodný program a další užitečné informace.

ZAHÁJENÍ ODPOLEDNÍCH JAZYKOVÝCH KURZŮ

Oficiální zahájení odpoledních kurzů se uskuteční 8. července 2019 v 15:45 v budově Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni,                                      v posluchárně UP 115. Po oficiálním zahájení začne výuka v 16:00 v učebnách dle rozvrhu.

Seznamy studentů rozřazených do tříd jsou zveřejněny zde na webových stránkách a budou vyvěšeny na nástěnkách ve vestibulu budov Univerzitní 26 a Univerzitní 22. Na nástěnkách bude rovněž vyvěšen denní rozvrh, odpolední doprovodný program a další užitečné informace.

ZAHÁJENÍ DĚTSKÝCH KURZŮ

Oficiální zahájení dětských kurzu se uskuteční 15. července 2019 v 8:30 v kampusu ZČU, na Borech, v učebně UP 104. Rodiče během zahájení předají podepsané potvrzení o samostatném odchodu dítěte po skončení společného programu, a čestné prohlášení o bezinfekčnosti, tyto formuláře budou zaslané na e-mail během června. Dozor bude zajištěný denně do 15:30 hod.