ITALŠTINA

 

 

 

Název kurzu Termín výuky Čas výuky Počet vyuč. hodin
Týdenní intenzivní kurzy:      
Italština – začátečníci (A1)  11.7.-15.7.2022 8:30 – 15:00 33
Italština – mírně pokročilí (A2) nebude otevřen 8:30 – 15:00 33
Italština – středně pokročilí (B1) nebude otevřen 8:30 – 15:00 33
       
Odpolední kurzy:      
Italština – začátečníci (A1) nebude otevřen 16:00 – 19:15 20
Italština – mírně pokročilí (A2) nebude otevřen 16:00 – 19:15 20
Italština – středně pokročilí (B1)
nebude otevřen 16:00 – 19:15 20