Název kurzu: Italština – mírně pokročilí (A2) – týdenní odpolední (IT06)

Zkratka: IT 06

Název kurzu: Italština – mírně pokročilí (A2) – týdenní odpolední

Obsah kurzu: Kurz je určen mírně pokročilým. Probírají se středně pokročilé gramatické jevy (minulé časy, podmiňovací způsob, zájmena aj.) a konverzační témata s ohledem na situace reálného života (kultura, móda, nakupování, životní styl aj.).

Cíl kurzu: Absolventi kurzu umí správně číst mírně pokročilé italské texty s odpovídající slovní zásobou, dorozumí se v široké škále životních situací, bez větších potíží se vyjadřují k tématům, která se jich bezprostředně týkají, vedou neodbornou konverzaci na běžná témata i konverzaci související s odborným předmětem jejich zájmu, vyprávějí a popisují v širší škále časů a způsobů, vyjadřují své názory, přání a požadavky.

Minimální vstupní úroveň: A1+.

Poznámka: Je možné absolvovat také předchozí kurzy z nabízených tří týdnů.

Lektor: český učitel, rodilý mluvčí

Počet vyučovacích hodin: 20 hodin

Termín výuky: 22.7. – 26.7.2024

Čas výuky: 16.00 – 19.15

Učební materiály: Výuka podle italských materiálů, které budou studentům zapůjčeny.

Gramatika:

(kultura, móda, nakupování, životní styl aj.)

Témata:

kultura, móda, nakupování, životní styl

 

Cena: 2690 Kč