Název kurzu: Italština – středně pokročilí (A2-B1) – týdenní odpolední (IT06)

Zkratka: IT 06

Název kurzu: Italština – středně pokročilí (A2-B1) – týdenní odpolední

Obsah kurzu: Kurz je určen středně pokročilým. Probírají se středně pokročilé gramatické jevy (minulé časy, podmiňovací způsob, zájmena aj.) a konverzační témata s ohledem na situace reálného života (práce, obchod, kultura, životní styl aj.)

Cíl kurzu: Absolventi kurzu umí správně číst stedně pokročilé italské texty s odpovídající slovní zásobou, dorozumí se v široké škále životních situací, bez větších potíží se vyjadřují k tématům, která se jich bezprostředně týkají, vedou neodbornou konverzaci na běžná témata i konverzaci související s odborným předmětem jejich zájmu, vyprávějí a popisují v širší škále časů a způsobů, vyjádřují své názory, přání a požadavky.

Minimální vstupní úroveň: A1+.

Poznámka: Je možné absolvovat také předchozí kurzy z nabízených tří týdnů.

Lektor: český učitel, rodilý mluvčí

Počet vyučovacích hodin: 20 hodin

Termín výuky: 24.7. – 28.7.2023

Čas výuky: 16.00 – 19.15

Učební materiály: Výuka podle italských materiálů, které budou studentům zapůjčeny.

Gramatika:

stupňování přídavných jmen

stupňování příslovcí

zájmena přímá

zájmena nepřímá

zájmena zdvojená

minulý čas imperfetto

minulý čas trapassato

podmiňovací způsob

 

Témata:

práce

obchod

ekonomika

kultura

životní styl

 

Cena: 2.190 Kč