ARABŠTINA

Zkratka: AB 01

Název kurzu: Egyptská hovorová arabština – začátečníci (A1) – týdenní intenzivní kurz

Popis kurzu:

Kurz je vhodný pro ty zájemce, kteří by se rádi domluvili aktuální mluvenou arabštinou.
Seznámíme se se základním výkladem gramatiky egyptského hovorového jazyka, na který naváže představení
nejdůležitějších frazeologických obratů, rčení a výrazů, bez nichž se Egypťan ve své řeči neobejde.
V několika lekcích se naučíme vést hovor a reagovat na základní konverzační témata, s nimiž se návštěvník arabských zemí
během svého pobytu setkává. Důraz bude kladen na aktivní zapojení všech účastníků kurzu do mluvného slova.

Minimální vstupní úroveň: 

Poznámka: 

Lektor: kvalifikovaní čeští pedagogičtí pracovníci

Počet vyučovacích hodin: 33

Termín výuky: 8.7.-12.7. 2024, prostory Filozofické fakulty ZČU v Plzni, centrum města

Čas výuky: 9:00-15:30

 

Cena: 4390 Kč

Cena pro studenta: 3890 Kč