VÝUKA / VYUČUJÍCÍ

PŘESNÉ INFORMACE JSOU PŘIPRAVOVÁNY!

VÝUKA

Výuka je vedena intenzivní formou s použitím moderních výukových metod. Ve skupinkách s max. počtem 15 studentů vyučují zkušení čeští i zahraniční lektoři. Výukové materiály jsou přizpůsobeny konkrétní vyučované skupině.

Výuka začíná v pondělí 9. 7. 2018
– celodenní kurzy angličtiny: 10:45 h
– ostatní celodenní jazykové kurzy: 10:15 h
Informace o skupinách a učebnách budou k dispozici na internetu cca týden před zahájením a na nástěnkách ve vestibulu Univerzitní 26 a také poblíž recepce MLJŠ v budově Univerzitní 22 v den zahájení. Zařazení do skupiny je možné změnit během prvních tří dnů výuky pouze po dohodě s jazykovým koordinátorem.

Celkový počet vyučovacích hodin v celodenních kurzech

  • celodenní třítýdenní kurzy:      99 hodin
  • celodenní dvoutýdenní kurzy:  61-70 hodin
  • celodenní týdenní kurzy:         33 hodin
  • odpolední třítýdenní kurzy:      28 hodin

Vyučovací hodinou se rozumí 45 minut.


VYUČUJÍCÍ

Výuku v kurzech MLJŠ vedou zkušení vysokoškolští pedagogové z Ústavu jazykové přípravy a jazykových kateder ZČU, středoškolští jazykoví lektoři a zahraniční rodilí mluvčí. V každé skupině studentů se během výuky vystřídají jak čeští vyučující, tak i rodilí mluvčí.
  • Koordinátoři jazykových sekcí:
 JAZYKOVÁ SEKCE
 JMÉNO
 KONTAKT
 Český jazyk
 Mgr. Dita MACHÁČKOVÁ  ditusamachonte@seznam.cz
 Anglický jazyk  Mgr. Vendula KOKOŠKOVÁ  vkokosko@ujp.zcu.cz
 Mgr. Eva PŘINDOVÁ*  e.sucha@seznam.cz
 Charles HALL, PhD.**  CharlesHall@rocketmail.com
 Francouzský jazyk  Mgr. Pavla KOCOURKOVÁ  pkocourk@ujp.zcu.cz
 Italský jazyk  Mgr. Kateřina ŠTROBLOVÁ, Ph.D.  stroblov@ujp.zcu.cz
 Německý jazyk  PhDr. Marie SMOLÍKOVÁ  smolikov@kag.zcu.cz
 Ruský jazyk  Mgr. Vlasta KLAUSOVÁ  klausova@ujp.zcu.cz
 Španělský jazyk
 Mgr. Tereza Růžičková  truzicko@ujp.zcu.cz

*   asistentka koordinátorky
**  koordinátor TEFL kurzů