ŠPANĚLŠTINA

 

 

 

Název kurzu Termín výuky Čas výuky Počet vyuč. hodin
Týdenní intenzivní kurzy      
Španělština – začátečníci (A1)
11.7. – 15.7. 2022 8:30 – 15:00 33
Španělština – mírně pokročilí (A2)
18.7. – 22.7. 2022 8:30 – 15:00 33
Španělština – středně pokročilí (B1) 25.7. – 29.7. 2022 8:30 – 15:00 33
Kurz obchodní španělštiny nebude otevřen 8:30 – 12:35 25
       
Odpolední kurzy      
Španělština – mírně-středně pokročilí (A2-B1) nebude otevřen 16:00 – 18:25 30
       
Kurz pro děti      
Španělština pro děti 12-15 let – začátečníci (A1) nebude otevřen 8:30 – 15:00 33