ŠPANĚLŠTINA

Název kurzu Termín výuky Čas výuky Počet vyuč. hodin
Třítýdenní intenzivní kurz
Španělština – příprava na zkoušku DELE (úroveň B1) 8.7. – 26.7. 2019 8:30 – 15:00 99
Dvoutýdenní intenzivní kurzy
Španělština – příprava na studium na VŠ ve Španělsku bude upřesněno 8:30 – 15:00 66
Španělština – kurz pro studenty SŠ – začátečníci (A1) bude upřesněno 8:30 – 15:00 66
Španělština – kurz pro studenty SŠ – mírně pokročilí (A2) bude upřesněno 8:30 – 15:00 66
Španělština – kurz pro studenty SŠ – středně pokročilí (B1) bude upřesněno 8:30 – 15:00 66
Týdenní intenzivní kurzy
Španělština – začátečníci (A1)
bude upřesněno 8:30 – 15:00 33
Španělština – mírně pokročilí (A2)
bude upřesněno 8:30 – 15:00 33
Španělština – středně pokročilí (B1) bude upřesněno 8:30 – 15:00 33
Kurz obchodní španělštiny bude upřesněno 8:30 – 12:35 25
Odpolední kurzy
Španělština – mírně-středně pokročilí (A2-B1) bude upřesněno 16:00 – 18:25 30