Název kurzu: Španělština – středně pokročilí (B1) – týdenní intenzivní kurz (SP08)

Zkratka: SP 08

Název kurzu: Španělština – středně pokročilí (B1) – týdenní intenzivní kurz

Obsah kurzu:

Kurz je navržen pro studenty španělského jazyka s úrovní A2.  Kurz je zaměřen na všechny jazykové dovednosti: psaní, čtení, poslech a ústní projev . Během kurzu si účasntínci osvojí novou slovní zásobu, budou umět používat minulé, budoucí časy a subjuntiv prézenta.  Účastníci kurzu budou schopni porozumět a odpovídajícím způsobem reagovat v nejobvyklejších situacích všedního života a v základní podobě sdělit svá přání a potřeby.

Cíl kurzu:

Hlavním cílem kurzu je zdokonalení ústního projevu pro vedení konverzace nejen v situacích každodenní potřeby, ale i na složitější téma: popis zážitků a událostí, sdělení pocitů a jejich zdůvodnění, vysvětlení názorů a plánů, stručné vylíčení děje knihy či filmu.
Minimální vstupní úroveň:

Poznámka: Kurz bude otevřen pouze v případě přihlášení minimálně 10 účastníků.

Lektor: čeští učitelé, rodilí mluvčí

Počet vyučovacích hodin: 33

Termín výuky: 25.7. – 29.7. 2022

Čas výuky: 8:30 – 15:00

Učební materiály:

Nuevo Ven 2 (učebnice, pracovní sešit i CD)
Prisma A2, B1(učebnice, pracovní sešit i CD)
Aventura 2
Macíková O., Mlýnková L. : Učebnice současné španělštiny (včetně CD)
Cronómetro – preparación DELE básico
Šp.časopis El Sol
Libro de ejercicios del Diccionario práctico de gramática
Col.de autores: Abanico
Castro F.: Uso de la gramática I – III.
Arribas: Diploma básico
Dual
Domínguez: Actividades comunicativas
Planet@ 2
Encinar Á.: Uso interactivo del vocabulario
Gramática – Curso práctico 2-3
Báez San José a kol.: Moderní gramatika španělštiny

Gramatika:

  • Nejvyužívanější opisné slovesné vazby.
  • Zaměření se na minulé časy: perfecto, indefinido a imperfecto, pluscuamperfecto.
  • Budoucí čas.
  • Subjuntiv prézenta a jeho využití v nejběžnějších situacích: vyjádření pochybnosti, přání, údivu, radosti, smutku), imperativ. Zdvořilostní obraty. Zdokonalení použití osobních zájmen vpředmětu.

Témata:

  • vyjadřovat pravděpodobnost, domněnku a předpověď, ptát se na zdravotní stav a náladu; vyjádřit strach, obavy, radost, překvapení a zármutek; požádat o laskavost či povolení, vyjadřovat (ne)souhlas, názory a jejich hodnocení.
  • Užití minulých časů při vyprávění zážitků, tvorbě příběhů. Rozlišení situace, kdy je třeba použít subjuntiv prézenta.

 

Cena: 4.390 Kč

Cena pro studenta: 3.890 Kč