Název kurzu: Španělština – středně pokročilí (B1) – týdenní intenzivní kurz (SP08)

Zkratka: SP 08

Název kurzu: Španělština – středně pokročilí (B1) – týdenní intenzivní kurz

Obsah kurzu:

Kurz je navržen pro studenty španělského jazyka s úrovní A2.  Kurz je zaměřen na všechny jazykové dovednosti: psaní, čtení, poslech a ústní projev . Během kurzu si účasntínci osvojí novou slovní zásobu, budou umět používat minulé, budoucí časy a subjuntiv prézenta.  Účastníci kurzu budou schopni porozumět a odpovídajícím způsobem reagovat v nejobvyklejších situacích všedního života a v základní podobě sdělit svá přání a potřeby.

Cíl kurzu:

Hlavním cílem kurzu je zdokonalení ústního projevu pro vedení konverzace nejen v situacích každodenní potřeby, ale i na složitější téma: popis zážitků a událostí, sdělení pocitů a jejich zdůvodnění, vysvětlení názorů a plánů, stručné vylíčení děje knihy či filmu.
Minimální vstupní úroveň:

Poznámka: 

Lektor: čeští učitelé, rodilí mluvčí

Počet vyučovacích hodin: 33

Termín výuky: 22.7. – 26.7. 2024

Čas výuky: 8:30 – 15:00

Učební materiály:

Nuevo Ven 2 (učebnice, pracovní sešit i CD)
Prisma A2, B1(učebnice, pracovní sešit i CD)
Aventura 2
Macíková O., Mlýnková L. : Učebnice současné španělštiny (včetně CD)
Cronómetro – preparación DELE básico
Šp.časopis El Sol
Libro de ejercicios del Diccionario práctico de gramática
Col.de autores: Abanico
Castro F.: Uso de la gramática I – III.
Arribas: Diploma básico
Dual
Domínguez: Actividades comunicativas
Planet@ 2
Encinar Á.: Uso interactivo del vocabulario
Gramática – Curso práctico 2-3
Báez San José a kol.: Moderní gramatika španělštiny

Gramatika:

 • Budoucí čas a podmiňovací způsob
 • Složený předminulý čas (Pluscuamperfecto) tvoření času a použití
 • Subjunktiv přítomný: věty vedlejší podmětné nebo předmětné, které vyžadřují vůli, zákaz, rozkaz, doporučení, radu, nutnost, atd. (querer, necesitar, pedir, aconsejar,…)
 • Subjunktiv přítomný: věty učelové po spojce “para que”
 • Subjunktiv přítomný: po neosobních výrazech (es normal, es importante, es bueno, …)
 • Změna významu přídavných jmen se slovesem ser/estar
 • Souslednost časová

 

Témata:

 • Použití minulých časů k vyprávění příběhu: filmy, vyprávět román, příběhy postav
 • Popsat minulou událost před jinou minulou událostí
 • Vyjádření plánů do budoucna
 • Vyjádření rady pomocí podmiňovacího způsobu
 • Vyjádření emocí nebo pocitů: vyjádřit radost, strach, smutek, překvapení atd.
 • Vysvětlení účelu věci nebo jednání
 • Vyjádření hodnocení různých situací: ekologie, politika, zvyky atd.

 

Cena: 4390 Kč

Cena pro studenta: 3890 Kč