OSVĚDČENÍ, KREDITY

OSVĚDČENÍ S HODINOVOU DOTACÍ

Každý účastník obdrží po absolvování akreditovaného jazykového kurzu osvědčení při splnění podmínek dostatečné účasti v kurzu, případně vypracování náhradních úkolů za danou absenci. Osvědčení obsahuje celkovou hodinovou dotaci daného jazykového kurzu.

OSVĚDČENÍ S HODINOVOU DOTACÍ A KREDITY

 Student VŠ můžete na základě splnění předepsaných nároků koordinátorů jednotlivých jazykových sekcí obdržet osvědčení o absolvování programu MLJŠ s kreditním ohodnocením. Jazykové kurzy MLJŠ jsou ohodnoceny následovně:
celodenní jazykové kurzy (3 týdny) jsou ohodnoceny 7 kredity
– celodenní kurzy italštiny, ruštiny (1 týden) je ohodnocen 2 kredity
– celodenní kurz právnické angličtiny (1 týden) je ohodnocen 4 kredity
– odpolední jazykové kurzy (3 týdny) mají hodnotu  2 kredity

PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ OSVĚDČENÍ
Pokud chcete absolvovat kurz s následným uznáním kreditů, je nutno označit tento požadavek ve formuláři elektronické přihlášky a v první den zahájení MLJŠ si vyzvednout “Docházkový formulář” na recepci MLJŠ. Jednou z podmínek získání osvědčení je účast studentů na kurzech. Po zahájení MLJŠ budete informováni koordinátorem příslušné jazykové sekce o požadavcích, které je nutno splnit.


JAK SI NECHAT UZNAT KREDITY?

O uznání kreditů v rámci výběrových jazykových předmětů vašeho studijního programu požádáte na studijním oddělení fakulty a zároveň předložíte osvědčení. Uznání kreditů za absolvovaný kurz MLJŠ podléhá rozhodnutí fakulty, na které studujete! Proto se nezapomeňte informovat na odpovídajícím studijním oddělení před začátkem MLJŠ.

POZNÁMKA: V případě, že účastník nesplní podmínky pro získání osvědčení, bude mu na jeho žádost vydáno potvrzení o účasti v kurzu.