OSVĚDČENÍ, KREDITY

OSVĚDČENÍ S HODINOVOU DOTACÍ A KREDITY

Každý účastník obdrží po absolvování akreditovaného jazykového kurzu a při splnění podmínek dostatečné účasti v kurzu (min. 75 %) osvědčení. Osvědčení obsahuje celkovou hodinovou dotaci daného jazykového kurzu a kreditní ohodnocení.

Účastník (zjm. student VŠ) může na základě splnění předepsaných nároků koordinátorů jednotlivých jazykových sekcí žádat o uznání kreditů za jazykový kurz. Jazykové kurzy MLJŠ jsou ohodnoceny následovně:

– celodenní jazykové kurzy (3 týdny) jsou ohodnoceny 6 kredity
– celodenní jazykové kurzy  (1 týden) je ohodnocen 2 kredity
– celodenní kurz právnické angličtiny (1 týden) je ohodnocen 4 kredity
 

PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ OSVĚDČENÍ
Po zahájení MLJŠ budete informováni koordinátorem příslušné jazykové sekce o požadavcích, které je nutno splnit.


JAK SI NECHAT UZNAT KREDITY?

O uznání kreditů v rámci výběrových jazykových předmětů vašeho studijního programu požádáte na studijním oddělení fakulty a zároveň předložíte osvědčení. Uznání kreditů za absolvovaný kurz MLJŠ podléhá rozhodnutí fakulty, na které studujete! Proto se nezapomeňte informovat na odpovídajícím studijním oddělení před začátkem MLJŠ.

POZNÁMKA: V případě, že účastník nesplní podmínky pro získání osvědčení, bude mu na jeho žádost vydáno potvrzení o účasti v kurzu.