O MJLŠ

28. MEZINÁRODNÍ LETNÍ JAZYKOVÁ ŠKOLA

Termín konání         10. – 28. července 2017

Místo konání           Univerzitní areál Plzeň – Bory

NABÍZENÉ JAZYKY

Mezinárodní letní jazyková škola nabízí výuku 6 cizích jazyků a češtiny pro cizince v různých úrovních pokročilosti. V letošním roce otevíráme jazykové kurzy v těchto jazycích:

angličtiny, francouzštiny, italštiny, němčiny, ruštiny,   španělštiny a češtiny pro cizince.


PŘEHLED A DÉLKA JAZYKOVÝCH KURZŮ

–  jeden, dva nebo tři týdny výuky
– celodenní, dopolední a odpolední kurzy
– různé úrovně pokročilosti
– pro studenty, mládež, děti i širokou veřejnost
– výuka obecného i profesně zaměřeného jazyka (obchod, právo, zdravotnictví aj.)
– příprava na FCE či státní maturitu

Výuku zajišťují zkušení univerzitní lektoři a kvalifikovaní rodilí mluvčí.

Co dalšího letní škola nabízí?
– bohatý doprovodný program, ubytování pro mimoplzeňské zájemce, stravování v kampusu ZČU,navázání kontaktů se zahraničními studenty, osvědčení pro absolventy kurzů.

V současné době probíhá aktualizace nabídky jazykových kurzů. Kompletní přehled jazykových kurzů bude zveřejněn 27. února 2017.

Uzávěrka přihlášek: 21. 5. 2017

 TŘÍTÝDENNÍ KURZY
 celodenní obecné kurzy angličtiny, příprava na maturitu a FCE
 odpolední obecné kurzy angličtiny
 TEFL
 celodenní obecné kurzy češtiny
 odpolední obecné kurzy češtiny
 celodenní obecné kurzy němčiny
 odpolední obecné kurzy němčiny
 celodenní a odpolední obecné kurzy španělštiny
 celodenní a odpolední obecné kurzy španělštiny
 celodenní obecné kurzy francouzštiny
 odpolední obecné kurzy francouzštiny
 celodenní kurzy ruštiny (všechny nabízené úrovně)
 odpolední kurz ruštiny
 celodenní kurzy italštiny (všechny nabízené úrovně)
 

DVOUTÝDENNÍ KURZY

 celodenní kurzy ruštiny (začátečníci + středně pokročilí)
 celodenní kurzy italštiny (začátečníci + mírně pokročilí)
 němčina ve zdravotnictví (odpolední kurz)
 angličtina ve zdravotnictví (odpolední kurz)
 čeština pro děti ve věku 5 – 8 let a 9 – 12 let
 angličtina pro žáky ve věku 6 – 12 let a 13 – 15 let
 ruština pro děti ve věku 5 – 8 let
 

TÝDENNÍ KURZY

 komparativní právní studie
 týdenní intenzivní kurz angličtiny pro zaměstnané
 italština, ruština – začátečníci
 italština – mírně pokročilí, ruština – středně pokročilí
 týdenní intenzivní kurz pro cestování
 italština – středně pokročilí, ruština – pokročilí
 týdenní intenzivní kurz pro Business English

Možný výběr jednoho, dvou nebo tří týdnů dle jazykové úrovně a časových možností účastníka.

 

KROMĚ OBECNÝCH NABÍZÍME I SPECIALIZOVANÉ CELODENNÍ KURZY 

němčina ve zdravotnictví (kurz pro přípravu na odbornou stáž)

komparativní právní studie (odborný kurz s rodilými mluvčími, pouze v AJ)

příprava na FCE (First Certificate in English)

 

 

ODPOLEDNÍ KURZY

  Odpolední kurzy pro ty, kteří se nemohou z pracovních důvodů uvolnit na celodenní vyučování (16:30 – 18:00 hod.)

 

 

OD HISTORIE PO SOUČASNOST

Mezinárodní letní jazyková škola patří k největším mezinárodním akcím, které ZČU pořádá. Výuka je vedena neformálními výukovými metodami ve skupinách s počtem studentů ve skupině max. 15. Třítýdenní   jazykové kurzy jsou obohaceny o odpolední doprovodný program, zpestřeny zábavními večírky a doplněny  středečními a víkendovými výlety.
Nejvěrnějším účastníkem Mezinárodní letní jazykové školy je Dr. Charles Hall, dr. h. c. z University of Memphis, TN (USA), který se jako lektor a koordinátor skupiny amerických studentů účastní MLJŠ každý rok od jejího vzniku. V listopadu 2007 mu byl udělen čestný titul dr. h. c. (doctor honoris causa) Západočeské univerzity v Plzni.
V roce 2014 oslavila MLJŠ čtvrtstoletí své existence. Zahájení bylo velké díky účasti představitelů Velvyslancetví USA v Praze (stejně jako o rok dříve) a paní rektorky. Na počest 25 let od vzniku letní školy byla
zasazena lípa s pamětní deskou MLJŠ, a to v univerzitním areálu na Borech poblíž vstupu na “přírodovědnou stezku”, která vede k menze. Druhý týden se kurzů letní školy účastnila i 20 členná skupina policistů
České republiky v rámci programu “Prague Police Force English Program”. Studenti si mohli během bohatého doprovodného programu vyzkoušet “speed dating”, bowling, laser game, objevit krásy německého Bayreuthu a oslavit letně školní narozeniny na závěrečném večírku, který ozvláštnila kreativita studetnů ArtCampu. Studiu jazyků zasvětilo léto na 450 studentů a lektorů. Ze zahraničí přijela zhruba pětina lektorů a podobného poměru dosáhl i počet zahraničních studentů nejen z Evropy, ale z i tak vzdálené destinace, kterou je Japonsko.
24. MLJŠ zahájila ve velkém stylu díky účasti představitelů Velvyslanectví USA v Praze, kteří předali ocenění zakladatelce letní jazykové školy, Mgr. Evě Valentové, za přispění k vzájemným česko – americkým vztahům na poli veřejné diplomacie. V druhém týdnu se ke studentům letní školy připojila skupina policistů České repbuliky, kteří se účastnili programu “Prague Police Force English Program”. Zájem o vybrané kurzy letní školy projevila svojí návštěvou i rektorka ZČU Ilona Mauritzová. A v posledním týdnu se studenti dozvěděli během letně školního tématického odpoledne s názvem “USA v Plzni” o vzniku nového US Pointu při ZČU. A trochu čísel: výuky šesti jazyků se v rámi MLJŠ zúčastnilo téměř 450 studentů, z nichž pětina přijela ze zahraničí (např. i z vyhlášeného Oxfordu) a téměř 70 lektorů (třetina zahraničních).
I v roce 2012 se rozléhala pestrá směsice jazyků v areálu ZČU jako v pověstném Babylonu. Letní škola se pyšnila 555 účastníky, a to 486 studenty a téměř 70 lektory. Otevřeno bylo celkem šest jazyků: angličtina, čeština pro cizince, francouzština, němčina, španělština a s velkým nadšením se po několikaleté pauze přihlásil i dostatečný počet zájemců o portugalštinu pro začátečníky, která se vymykala svou dvoutýdenní délkou ostatním kurzům. Stejně jako v loňském roce přijel také Briana Dowrick, hostující lektor z University of Glamorgan, aby se podílel na výuce oblíbeného kurzu právnické angličtiny.
Rok 2011 se nesl ve znamení 22. ročníku MLJŠ, který přilákal téměř 600 studentů a přes 80 vyučujících. MLJŠ přivítala v tomto roce zahraniční hosty z University of Glamorgan, kteří se podíleli na výuce oblíbeného kurzu právnické angličtiny. Počet jeho účastníků se zvedl zhruba o třetinu oproti roku minulému. S ohledem na otevření pracovního trhu v Německu vzrostl zájem o kurzy německého jazyka.
21. ročník v červenci 2010 přinesl inovace v koncepci vybraných kurzů anglického jazyka. Organizační tým MLJŠ ve spolupráci s právnickou fakultou ZČU a Manchester Metropolitan University uvedl unikátní týdenní intenzivní kurz právnické angličtiny, který se pyšnil vysokou účastí nejen studentů ZČU.  V dětských kurzech anglického jazyka pomáhali v průběhu celého dne britští asistenti dětem vstřebávat nové informace. Stejně jako v minulém ročníku se MLJŠ těšila zájmu 729 účastníků. O netradiční výuku jazyků téměř 640 studentů se zasloužilo 91 lektorů.
V roce 2009 se zúčastnilo MLJŠ celkem 750 účastníků, z toho 643 studentů a 87 vyučujících. Účastníci přijeli celkem ze 30 zemí celého světa. Zahraniční účastníci přijeli na jazykové kurzy MLJŠ v počtu 133 účastníků, z toho 101 studentů a 32 lektorů.
V červenci 2008 přijelo 171 účastníků ze zahraničí, a to z následujících zemí: Austrálie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Francie, Gruzie, Chorvatsko, Indie, Itálie, Jihoafrická republika, Kanada, Libye, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Makedonie, Německo, Norsko, Nový Zéland, Peru, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Španělsko, Turecko, Ukrajina, USA, Uzbekistán, Velká Británie, Vietnam a Zimbabwe. Mimoto se letní školy každoročně účastní i velký počet cizinců žijících v České republice, kteří cítí potřebu zdokonalit se v českém jazyce
V roce 2007 se na MLJŠ sešel rekordní počet 877 účastníků (studentů i lektorů) z celé České republiky i ze zahraničí (pro srovnání: v roce 2006 to bylo celkem 717 účastníků).
V roce 2004 byla MLJŠ v Plzni oceněna Evropskou jazykovou cenou Label, která je udělována inovačním projektům v oblasti jazykového vzdělávání.
V roce 1990 se poprvé uskutečnila Mezinárodní letní jazyková škola a zúčastnilo se jí na 130 studentů a lektorů.