STORNO PODMÍNKY

STORNOPODMÍNKY

Dojde-li ze strany organizátora ke zrušení akce, bude účastnický poplatek vrácen v plné výši na bankovní účet, ze kterého byl uhrazen.                                                                                                                                                                                                     

Dojde-li ze strany účastníka k odhlášení se z 32. MLJŠ do pátku 17. 6. 2022 včetně,  bude organizátorem uplatněn stornopoplatek ve výši 20 % účastnického poplatku. Po tomto datu se účastnický poplatek účastníkovi nevrací.
Odhlášení do okamžiku zahájení kurzu z důvodu nemoci, která nedovoluje účasti na kurzu, bude účastníkovi vráceno 40% z ceny kurzovného, 60% zůstane organizátorovi kurzu. Nemoc musí být podložena lékařskou zprávou. V případě nedoložení lékařské zprávy, nevzniká nárok na vrácení jakékoliv částky z ceny kurzu.

Ukončení účasti během konání kurzu a to z důvodu nemoci, či jiných důvodů, nevzniká nárok na vrácení jakékoliv částky z ceny kurzu.

 

Jazykové kurzy se uskuteční při minimálním počtu 10 studentů v kurzu. Organizátor si vyhrazuje právo případného sloučení jazykových kurzů (sloučení 2 úrovní či specializovaného kurzu s obecným). O tomto kroku budou účastníci informováni písemně.