Název kurzu: Španělština – začátečníci (A1) – týdenní intenzivní kurz (SP06)

Zkratka: SP 06

Název kurzu: Španělština – začátečníci (A1) – týdenní intenzivní kurz

Obsah kurzu:

Kurz je určen pro všechny, kteří  se chtějí začít učit španělsky. Během týdenního kurzu studenti se naučí používat základní fráze, slovíčka a gramatické jevy nezbytné  pro  komunikaci v jednoduchých situacích týkající se každodenního života.. Po dokončení kurzu budou studenti schopni porozumět jednoduchým větám v přítomném čase.

 

Cíl kurzu:

Minimální vstupní úroveň:

Poznámka: Kurz bude otevřen pouze v případě přihlášení minimálně 10 účastníků.

Lektor: čeští učitelé, rodilí mluvčí

Počet vyučovacích hodin: 33

Termín výuky: 12.7. – 16.7. 2021

Čas výuky: 8:30 – 15:00

Učební materiály:

Nuevo Ven I (učebnice, pracovní sešit i CD)
Prisma A1(Učebnice, pracovní sešit i CD)
Aventura 1
Colores 1
Macíková O., Mlýnková L.: Učebnice současné španělštiny (včetně CD)
Šp. časopis Ahora
Libro de ejercicios del diccionario práctico de gramática
Castro F.: Uso de la gramática española I. díl
Encinar Á.: Uso interactivo del vocabulario
Planet@ 1
Certificado Inicial
Domínguez: Actividades comunicativas
Gramática – Curso práctico
Dual

 

Gramatika:

 • Výslovnost (včetně rozdílů evropské a americké španělštiny + pravopis.
 • Časování pravidelných a nepravidelných sloves v přítomném.
 • Shoda podst. a příd. jmen.
 • Číslovky
 • Předložkové výrazy
 • Stupňování příd. Jmen
 • Přízvučné a nepřízvučné tvary přivlastňovacích zájmen

 

Témata:

 • Zdravíme a navazujeme první kontakt.
 • Představujeme sebe a své blízké (věk, národnost, zaměstnání, studium, charakterové vlastnosti, vzhled).
 • Procházíme město, ptáme se na cestu, nakupujeme a jdeme se bavit (popis cesty, místa ve městě a komunikace v každodenních situacích.
 • V restauraci, v baru, na návštěvě u přátel.

 

Cena: 4.390 Kč

Cena pro studenta: 3.890 Kč