Název kurzu: Španělština – začátečníci (A1) – týdenní intenzivní kurz (SP06)

Zkratka: SP 06

Název kurzu: Španělština – začátečníci (A1) – týdenní intenzivní kurz

Obsah kurzu:

Kurz je určen pro všechny, kteří  se chtějí začít učit španělsky. Během týdenního kurzu studenti se naučí používat základní fráze, slovíčka a gramatické jevy nezbytné  pro  komunikaci v jednoduchých situacích týkající se každodenního života.. Po dokončení kurzu budou studenti schopni porozumět jednoduchým větám v přítomném čase.

 

Cíl kurzu:

Minimální vstupní úroveň:

Poznámka: 

Lektor: čeští učitelé, rodilí mluvčí

Počet vyučovacích hodin: 33

Termín výuky: 8.7. – 12.7. 2024

Čas výuky: 8:30 – 15:00

Učební materiály:

Prisma comienza A1(Učebnice, pracovní sešit i CD) – Prisma
Aprende gramática y vocabulario A1 – Castro V., Francisca

Cuadernos de gramática española A1- Cornejo, Emilia

Un año en España (A1+A2) – López M., Cristina

Vive el español. Inicial (Učebnice, pracovní sešit i CD)  – EDEBÉ

En Directo elemental – Sánchez, Aquilino

Nuevo español 2000 (Učebnice, pracovní sešit i CD) – Sánchez, Jesús.

Uso de la gramática española elemental – Castro V., Francisca

Učebnice současné španělštiny – Macíková O., Mlýnková L.

Gramática práctica A1 – Gaetani, Giorgia

Španělská slovíčka a fráze – Zielinská, K.

Dual: Pretextos para hablar – Palomino, M. Ángeles

 

Gramatika:

 • Osobní zájmena. Rod a číslo podstatného jména. Člen určitý a neurčitý.
 • Přítomný čas. Zvratná slovesa. Slovesa: ser – estar – haber.
 • Tázací výrazy. Přivlastňovací zájmena. Předložky a příslovce.
 • Vyjádřit budoucnost: ir a + infinitivo.
 • Sloveso „Gustar + también / tampoco“.
 • Zájmena přímého a nepřímého předmětu.
 • Osobní údaje, barvy, čísla, profese, národnosti, dny v týdnu a části dne, měsíce, škola, obchody, každodenní činnosti, rodina, dům, doprava, oblečení, jídlo.

 

Témata:

 • Zdravit a rozloučit se formálně a neformálně.
 • Přestavit se, popisovat vzhled a charakter osoby, oblečení, práce.
 • Mluvit o existenci a umístění věcí
 • Mluvit o každodenní rutině.
 • Vyjadřovat preference
 • Vyjádřit city a pocity
 • Mluvte o plánech a budoucnosti

 

Cena: 4390 Kč

Cena pro studenta: 3890 Kč