Název kurzu: Italština – středně pokročilí (B1) – týdenní intenzivní (IT03)

Zkratka: IT 03

Název kurzu: Italština – středně pokročilí (B1) – týdenní intenzivní

Obsah kurzu: Kurz je určen středně pokročilým. Probírají se středně pokročilé gramatické jevy (zdvojená zájmena, minulé časy, rozkaz pro vykání aj.) a konverzační témata s ohledem na situace reálného života (práce, obchod, kultura, životní styl aj.)

Cíl kurzu: Absolventi kurzu umí správně číst stedně pokročilé italské texty s odpovídající slovní zásobou, dorozumí se v široké škále životních situací, bez větších potíží se vyjadřují k tématům, která se jich bezprostředně týkají i k méně známým jevům, vedou neodbornou konverzaci na běžná témata i konverzaci související s odborným předmětem jejich zájmu, vyprávějí a popisují v široké škále časů a způsobů, vyjádřují své názory, přání a požadavky v přátelské i zdvořilostní formě.

 

Minimální vstupní úroveň: A2.

Poznámka: Je možné absolvovat také předchozí kurzy z nabízených tří týdnů.

Lektor: český učitel, rodilý mluvčí

Počet vyučovacích hodin: 33 hodin

Termín výuky: 24.7. – 28.7.2023

Čas výuky: 8.30 – 15.00

Učební materiály: Výuka podle italských materiálů, které budou studentům zapůjčeny.

Gramatika:

zájmena vztažná

zdvojená zájmena

podmiňovací způsob

minulý čas trapassato

minulý čas passato remoto

rozkaz pro vykání

konjunktiv

podmínková souvětí

spojky

 

Témata:

studium

práce

obchod

ekonomika

kultura

historie

literatura

životní styl

 

Cena: 4.390 Kč

Cena pro studenta: 3.890 Kč