Název kurzu: Italština – mírně pokročilí (A2) – týdenní intenzivní (IT03)

Zkratka: IT 03

Název kurzu: Italština – mírně pokročilí (A2) – týdenní intenzivní

Obsah kurzu: Kurz je určen mírně pokročilým.

Probírají se středně pokročilé gramatické jevy (minulé časy, podmiňovací způsob, rozkaz aj.) a konverzační témata s ohledem na situace reálného života (kultura, móda, nakupování, životní styl aj.).

Cíl kurzu: Absolventi kurzu umí správně číst mírně pokročilé italské texty s odpovídající slovní zásobou, dorozumí se v široké škále životních situací, bez větších potíží se vyjadřují k tématům, která se jich bezprostředně týkají i k méně známým jevům, vedou neodbornou konverzaci na běžná témata i konverzaci související s odborným předmětem jejich zájmu, vyprávějí a popisují v široké škále časů a způsobů, vyjadřují své názory, přání a požadavky v přátelské i zdvořilostní formě.

 

Minimální vstupní úroveň: A2.

Poznámka: Je možné absolvovat také předchozí kurzy z nabízených tří týdnů.

Lektor: český učitel, rodilý mluvčí

Počet vyučovacích hodin: 33 hodin

Termín výuky: 22.7. – 26.7.2024

Čas výuky: 8.30 – 15.00

Učební materiály: Výuka podle italských materiálů, které budou studentům zapůjčeny.

Gramatika:

minulé časy passato – imperfetto – trapassato, podmiňovací způsob, budoucí čas, rozkaz pravidelný a nepravidelný, zájmena přímá, zájmena nepřímá

Témata:

kultura, móda, nakupování, životní styl

 

Cena: 4390 Kč

Cena pro studenta: 3890 Kč