Název kurzu: Italština – začátečníci (A1) – týdenní intenzivní (IT01)

Zkratka: IT 01

Název kurzu: Italština – začátečníci (A1) – týdenní intenzivní

Obsah kurzu: Kurz je určen úplným začátečníkům.

Probírají se pravidla výslovnosti, základní gramatické jevy (jmenný systém, slovesný systém, členy, předložky aj.) a jednoduchá konverzační témata s ohledem na situace reálného života (představení, rodina, jídlo aj.)

Cíl kurzu: Absolventi kurzu správně vyslovují a čtou italské texty s omezenou slovní zásobou, dorozumí se v základních životních situacích, dokáží se seznámit, vést neodbornou konverzaci na běžná témata, jednoduchým způsobem popisovat a vyjádřit své názory, přání a požadavky.

Minimální vstupní úroveň: Žádná.

Poznámka: Je možné absolvovat také navazující kurzy z nabízených tří týdnů.

Lektor: český učitel, rodilý mluvčí

Počet vyučovacích hodin: 33 hodin

Termín výuky: 8.7. – 12.7.2024

Čas výuky: 8.30 – 15.00

Učební materiály: Výuka podle italských materiálů, které budou studentům zapůjčeny.

Gramatika:

abeceda, výslovnost souhlásek, zdvojené souhlásky, délka samohlásek, přízvuk, rod, množné číslo podstatných jmen, množné číslo přídavných jmen, člen určitý, člen neurčitý, pravidelná slovesa v přítomném čase, nepravidelná slovesa essere, avere, fare, předložky, zájmena, číslovky základní

Témata:

pozdravy, představení, osobní údaje, popis osob, rodina, jídlo, práce

 

Cena: 4.390 Kč

Cena pro studenta: 3.890 Kč