Název kurzu: Italština – začátečníci/mírně pokročilí (A1-A2) – týdenní odpolední (IT05)

Zkratka: IT 05

Název kurzu: Italština – začátečníci/mírně pokročilí (A1-A2) – týdenní odpolední

Obsah kurzu: Kurz je určen falešným začátečníkům a mírně pokročilým. Probírají se základní gramatické jevy (nepravidelná slovesa, předložky se členy, zájmena, minulý čas, aj.) a konverzační témata s ohledem na situace reálného života (hobby, město, nakupování, cestování, stravování aj.)

Cíl kurzu: Absolventi kurzu správně čtou jednoduché italské texty s omezenou slovní zásobou, dorozumí se v základních životních situacích, bez větších potíží se vyjadřují k tématům, která se jich bezprostředně týkají, vedou neodbornou konverzaci na běžná témata, jednoduchým způsobem popisují a vyprávějí, vyjádřují své názory, přání a požadavky.

Minimální vstupní úroveň: A1.

Poznámka: Je možné absolvovat také předchozí nebo navazující kurz z nabízených tří týdnů.

Lektor: český učitel, rodilý mluvčí

Počet vyučovacích hodin: 20 hodin

Termín výuky: 15.7. – 19.7.2024

Čas výuky: 16.00 – 19.15

Učební materiály: Výuka podle italských materiálů, které budou studentům zapůjčeny.

Gramatika:

předložky místní, předložky časové, předložky se členem, nepravidelná slovesa, minulý čas passato prossimo, zvratná slovesa, časové údaje

 

Témata:

volný čas, denní činnosti, město, nakupování, cestování, stravování

 

Cena: 2690 Kč