Angličtina pro akademické pracovníky

Intenzivní kurz angličtiny určený pro akademické a výzkumné pracovníky ZČU. Cílem kurzu je naučit akademiky komunikovat plynule, jazykově správně a aktivně používat moderní, aktuální slovní zásobu a frazeologii. Kurz probíhá v rámci projektu ESF a je pro akademické a výzkumné pracovníky zdarma.
Kurz je určen pro zájemce s pokročilou znalostí angličtiny (minimální vstupní jazyková úroveň je B2 dle SERR), kteří tento kurz ještě neabsolvovali. Cílem kurzu je naučit akademiky komunikovat plynule, jazykově správně a aktivně používat moderní, aktuální slovní zásobu a frazeologii. Prostřednictvím diskusí a debat budou mít účastníci příležitost rozvíjet svoji schopnost jasně se vyjadřovat, obhajovat svá stanoviska a vhodně reagovat na názory jiných.

Pro informace o kurzu nás můžete kontaktovat na: vkokosko@ujp.zcu.cz

Pro informace týkajících se administrativy: isls@ujp.zcu.cz

Termín kurzu:

čtvrtek  12.3. – 14.5. 2020, 14:00 – 15:30 /Philip Selbie, učebna UU309  – maximální počet uchazečů 15

 

 

Create your own user feedback survey

Projekt

ESF projekt Západočeské univerzity v Plzni

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002287