GDPR – souhlas se zasíláním newsletteru

Souhlas se zpracováním osobních údajů – zasílání newsletteru

 

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů Západočeskou univerzitou v Plzni

 v rozsahu mého jména, příjmení a e-mailové adresy

 Za účelem zasílání e-mailových newsletterů Mezinárodní letní jazykové školy Newsletter bude zasílán maximálně 2 x ročně, každý newsletter bude obsahovat informaci, jak odběr odhlásit.

Souhlas je platný pouze v případě, že mé osobní údaje budou zpracovávány pouze v rozsahu nezbytném pro dosažení účelu zpracování uvedeného výše a v souladu s příslušnou legislativou.

 Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů Západočeskou univerzitou v Plzni po dobu 5 let:

  • Západočeská univerzita v Plzni je oprávněna použít mé osobní údaje pouze v souladu s níže uvedeným účelem, nebo pro legitimní potřebu státních kontrolních orgánů a orgánů činných v trestním řízení.
  • Západočeská univerzita v Plzni je dále oprávněna poskytnout mé osobní údaje pouze subjektům spolupracujícím se Západočeskou univerzitou v Plzni na dosažení primárního účelu, pro který je udělen tento souhlas. S takovými subjekty se Západočeská univerzita v Plzni zavazuje uzavřít smlouvu obsahující stejné podmínky pro zpracování mých osobních údajů.

Zpracování bude probíhat v souladu s příslušnými právními normami o ochraně osobních údajů a s  Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Byl/a jsem poučen/a o tom, že poskytnutí údajů je dobrovolné. Dále jsem byl/a v souladu s příslušnou legislativou poučen/a:

  • o svém právu tento souhlas odvolat a to i bez udání důvodu,
  • o svém právu přístupu k těmto údajům a právu na jejich opravu,
  • o svém právu na vymazání těchto údajů, pokud dochází k jejich zpracování v rozporu s ochranou definovanou příslušnou legislativou nebo v rozporu s tímto souhlasem, nebo byl souhlas odvolán.

Byl/a jsem také poučen o tom, že tato svá práva mohu uplatnit doručením žádosti na adresu: Západočeská univerzita v Plzni, Ústav jazykové přípravy, Univerzitní 22, 30100 Plzeň, dkoprivo@ujp.zcu.cz

Beru na vědomí, že odvolání tohoto souhlasu může ovlivnit dosažení účelu, pro který byl tento souhlas vydán, pokud tento účel nelze dosáhnout jinak.