GDPR – poučení – děti

Poučení

Západočeská univerzita v Plzni (ZČU) se sídlem Univerzitní 2732/8, Plzeň 30100, IČ: 49777513 jako správce zpracovává Vámi uvedené osobní údaje Vašeho dítěte na základě registrace Vašeho dítěte na Mezinárodní letní jazykovou školu (MLJŠ) tak, aby bylo možné zajistit jeho účast na MLJŠ v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy splnění smlouvy, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy. Osobní údaje Vašeho dítěte jsou zpracovávány za účelem zajištění administrace a organizace MLJŠ a vedení evidence účastníků MLJŠ. Osobní údaje Vašeho dítěte jsou zpracovávány po dobu 5,5 roku od data zahájení zpracování (tj. datum registrace).

ZČU je oprávněna použít osobní údaje Vašeho dítěte pouze v souladu s výše uvedenými účely, nebo pro legitimní potřebu státních kontrolních orgánů a orgánů činných v trestním řízení. ZČU je dále oprávněna poskytnout osobní údaje Vašeho dítěte pouze subjektům spolupracujícím se ZČU na dosažení výše zmíněných účelů.               S takovými subjekty se  ZČU zavazuje uzavřít smlouvu obsahující stejné podmínky pro zpracování osobních údajů.

 

Zpracování bude probíhat v souladu s příslušnými právními normami o ochraně osobních údajů a s GDPR. Více informací o zpracování osobních údajů na ZČU můžete nalézt zde: https://www.zcu.cz/media/GDPR/moje_prava/