GDPR

Západočeská univerzita v Plzni (ZČU) se sídlem Univerzitní 2732/8, Plzeň 30100, IČ: 49777513 jako správce zpracovává Vámi uvedené osobní údaje na základě Vaší registrace na Mezinárodní letní jazykovou školu (MLJŠ) tak, aby bylo možné zajistit Vaší účast na MLJŠ v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy splnění smlouvy, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány za účelem zajištění administrace a organizace MLJŠ a vedení evidence účastníků MLJŠ. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány po dobu 5,5 roku od data zahájení zpracování (tj. datum Vaší registrace).

ZČU je oprávněna použít Vaše osobní údaje pouze v souladu s výše uvedenými účely, nebo pro legitimní potřebu státních kontrolních orgánů a orgánů činných v trestním řízení. ZČU je dále oprávněna poskytnout Vaše osobní údaje pouze subjektům spolupracujícím se ZČU na dosažení výše zmíněných účelů. S takovými subjekty se  ZČU zavazuje uzavřít smlouvu obsahující stejné podmínky pro zpracování osobních údajů.

Zpracování bude probíhat v souladu s příslušnými právními normami o ochraně osobních údajů a s GDPR. Více informací o zpracování osobních údajů na ZČU můžete nalézt zde: https://www.zcu.cz/media/GDPR/moje_prava/