Název kurzu: Angličtina – vyšší středně pokročilí (B2) – třítýdenní celodenní kurz (EN03)

Zkratka: EN 03

Název kurzu:  Angličtina – vyšší středně pokročilí (B2) – třítýdenní celodenní kurz

Obsah kurzu: Na úrovni odpovídající B2 si budou účastníci upevňovat jazykové prostředky (slovní zásobu, výslovnost, gramatické struktury a jazykové funkce), kompetence (mluvení, poslech, čtení a psaní) a v rámci dané úrovně budou posilovat i komunikační dovednosti. Výuka je každý den rozdělená do tří 90min bloků a jednoho 45min bloku. První blok se zaměřuje na gramatiku, druhý blok na slovní zásobu a třetí blok na praktický jazyk a konverzaci. Během 45min bloku probíhá výuka s rodilými mluvčími z programu TEFL, kteří tento kurz na MLJS v této době absolvují. Studenti jsou rozděleni do tříd po absolvování rozřazovacích testů.

Cíl kurzu: Jazykový kurz bude upevňovat a rozvíjet jazykové prostředky a kompetence účastníků na úrovni B2. Účastníci si osvojí slovní zásobu v rámci témat týkajících se každodenního života, gramatické prostředky na dané úrovni. Budou rozumět hlavním myšlenkám autentických textů s konkrétními i abstraktními náměty, včetně odborné diskuse o oboru své specializace. Účastníci budou schopni diskutovat o složitějších tématech, řešit problémy v obtížnějších situacích při cestování nebo při pracovních záležitostech. Dokáží se dorozumět plynule a spontánně s rodilými mluvčími, a to bez většího úsilí na obou stranách. Kurz je intenzivní, ale krátkodobý, slouží k upevnění úrovně B2

 

Minimální vstupní úroveň: B2

Poznámka:

Lektor: kvalifikovaní čeští pedagogičtí pracovníci a kvalifikovaní rodilí mluvčí

Počet vyučovacích hodin: 99

Termín výuky: 11.7.-29.7. 2022

Čas výuky: 9:00-15:30

Učební materiály:

Gramatika: odpovídající úrovni B2

Témata: odpovídající úrovni B2

Cena: 9.490 Kč

Cena pro studenta: 8.490 Kč