Název kurzu: Angličtina pro žáky ve věku 12-15 (A2-B1) na zámku v Nečtinech (EN 21/1, 21/2)

Zkratka:        

EN 21/1       (19.7.-23.7.2021)

EN 21/2       (26.7.-30.7.2021) – Kurz v tomto termínu plně obsazen

Název kurzu:  Angličtina pro žáky ve věku 12-15 (A2-B1) na zámku v Nečtinech

Obsah kurzu: Celodenní týdenní kurz pro děti na zámku v Nečtinech se skládá ze dvou bloků. Během tříhodinnového dopoledního bloku probíhá výuka pod vedením českého učitele a rodilého mluvčího.Výuka probíhá netradičními formami a zaměřuje se hlavně na rozvoj jazykových dovedností prostřednictvím integrované tématické výuky. Díky celodenní přítomnosti rodilého mluvčího mají děti příležitost vyzkoušet si svoje jazykové dovednosti bez možnosti spolehnout se na češtinu. Zároveň mají příležitost porovnat život u nás a ve Velké Británii. Zábavně vzdělávací program v rámci odpoledního bloku integruje výtvarné, hudební, sportovní a poznávací aktivity s prvky angličtiny. Celý kurz bude zaměřen tématicky – program bude sestaven lektory.

Cíl kurzu: Hlavním cílem tohoto kurzu je přispívat ke zlepšování úrovně znalosti cizích jazyků mezi dětmi a motivovat tuto věkovou skupinu k dalšímu studiu jazyků nejen ve škole, ale i ve svém volném čase.

 

Minimální vstupní úroveň: A2

Poznámka:

Lektor: kvalifikovaní čeští pedagogičtí pracovníci a asistentky z Velké Británie

Počet vyučovacích hodin: 30 hodin výuky, 6 volnočasových aktivit v AJ

Termín výuky: 19.7.-23.7. 2021 nebo 26.7.-30.7. 2021

Čas výuky:

7.45 rozcvička
8 snídaně
9 – 12 výuka
12.30 – 13.30 polední klid
14 – 17.00  – výuka v podobě her kolem zámku, výlety do okolí, soutěže
18 večeře
19 – 20.30 – film, konverzace venku, hry
21  – večerka

Učební materiály:

Gramatika:

Témata: program je vždy upřesněn v červnu

Cena: 5.990 Kč

upřesňující informace z roku 2018 zde