Název kurzu: Angličtina pro žáky ve věku 6-11 let – dvoutýdenní intenzivní kurz (EN18)

Zkratka: EN 018

Název kurzu:  Angličtina pro žáky ve věku 6-11 let – dvoutýdenní intenzivní kurz

Obsah kurzu: Tématicky zaměřená výuka pod vedením českého učitele a zahraničního asistenta z Velké Británie. Výuka probíhá netradičními formami a zaměřuje se hlavně na rozvoj jazykových dovedností prostřednictvím integrované tématické výuky. Díky celodenní přítomnosti rodilého mluvčího mají děti příležitost vyzkoušet si svoje jazykové dovednosti bez možnosti spolehnout se na češtinu. Zároveň mají příležitost porovnat život u nás a ve Velké Británii. Zábavně vzdělávací program v rámci odpoledního bloku integruje výtvarné, hudební, sportovní a poznávací aktivity s prvky angličtiny

Cíl kurzu: Hlavním cílem tohoto kurzu je přispívat ke zlepšování úrovně znalosti cizích jazyků mezi dětmi a motivovat tuto věkovou skupinu k dalšímu studiu jazyků nejen ve škole, ale i ve svém volném čase.

 

Minimální vstupní úroveň: A1

Poznámka:

Lektor: kvalifikovaní čeští pedagogičtí pracovníci a asistentky z Velké Británie

Počet vyučovacích hodin: 50 hodin výuky, 20 volnočasových aktivit v AJ

Termín výuky: 18.7.-29.7. 2022

Čas výuky: 9:00-15:30

Učební materiály:

Gramatika:

Témata: program je vždy upřesněn v červnu

Cena: 6.390 Kč