Název kurzu: Angličtina – středně pokročilí (B1) – odpolední týdenní kurz (EN08)

Zkratka: EN 08

Název kurzu:  Angličtina – středně pokročilí (B1) – odpolední týdenní kurz

 Obsah kurzu: Na úrovni odpovídající B1 si budou účastníci upevňovat jazykové prostředky (slovní zásobu, výslovnost, gramatické struktury a jazykové funkce), kompetence (mluvení, poslech, čtení a psaní) a v rámci dané úrovně budou posilovat i komunikační dovednosti. Účastník bude mít příležitost aktivního rozvoje komunikačních dovedností prostřednictvím výuky zaměřené na mluvení a poslech.

Cíl kurzu: Jazykový kurz bude upevňovat a rozvíjet jazykové prostředky a kompetence účastníků na úrovni B1. Účastníci si osvojí slovní zásobu v rámci témat týkajících se každodenního života, gramatické prostředky na dané úrovni. Budou schopni pojmenovat většinu základních věcí a pocitů v každodenním životě, to včetně základních abstraktních výrazů. Budou si umět poradit s většinou situací, které mohou nastat při cestování. Budou schopni se bez přípravy zapojit do hovoru o tématech, která jsou mu známá, o něž se zajímá nebo která se týkají každodenního života. Naučí se vyprávět příběh nebo v hrubých rysech přiblížit obsah knihy či filmu a vylíčit své reakce, popsat zážitky a stručně zdůvodnit a vysvětlit své názory a plány. Kurz je intenzivní, ale krátkodobý, slouží k upevnění úrovně B1.

 

Minimální vstupní úroveň: B1

Poznámka:

Lektor: kvalifikovaní čeští pedagogičtí pracovníci a kvalifikovaní rodilí mluvčí

Počet vyučovacích hodin: 15

Termín výuky: 8.7.-12.7. 2019

Čas výuky: 16:00-18:25

Učební materiály:

Gramatika: odpovídající úrovni B1

Témata: odpovídající úrovni B1

Cena: 1.790 Kč