Název kurzu: Angličtina – středně pokročilí-vyšší středně pokročilí (B1-B2) – týdenní intenzivní kurz (EN02)

Zkratka: EN 02

Název kurzu:  Angličtina – středně pokročilí-vyšší středně pokročilí (B1-B2) – týdenní intenzivní kurz

Obsah kurzu:Na úrovni odpovídající B1-B2 si budou účastníci upevňovat jazykové prostředky (slovní zásobu, výslovnost, gramatické struktury a jazykové funkce), kompetence (mluvení, poslech, čtení a psaní) a v rámci dané úrovně budou posilovat i komunikační dovednosti. Výuka bude probíhat denně formou intenzivního kurzu od pondělí do pátku, pondělí – čtvrtek 7 hodin, v pátek 5 hodin, tj. celkem 33 hodin v 1 výukovém týdnu.

Cíl kurzu:

Jazykový kurz bude upevňovat a rozvíjet jazykové prostředky a kompetence účastníků na úrovni B1-B2. Účastníci si osvojí slovní zásobu v rámci témat týkajících se každodenního života, gramatické prostředky na dané úrovni. Budou rozumět hlavním myšlenkám autentických textů s konkrétními i abstraktními náměty, včetně odborné diskuse o oboru své specializace. Účastníci budou schopni diskutovat o složitějších tématech, řešit problémy v obtížnějších situacích při cestování nebo při pracovních záležitostech. Dokáží se dorozumět plynule a spontánně s rodilými mluvčími, a to bez většího úsilí na obou stranách. Budou schopni sestavit podrobnější, srozumitelnější text v širokém okruhu témat, napsat životopis, průvodní dopis nebo absolvovat pohovor v anglickém jazyce. Kurz slouží k upevnění úrovně B1-B2.

 

Minimální vstupní úroveň: B1

Poznámka: věk účastníků od 18 let

Lektor: kvalifikovaní čeští pedagogičtí pracovníci a kvalifikovaní rodilí mluvčí

Počet vyučovacích hodin: 33

Termín výuky: 8.7.-12.7., 15.7.-19.7., 22.-26.7.2024

Čas výuky: 9:00-15:30

 

Cena: 4390 Kč

Cena pro studenta: 3890 Kč