Název kurzu: Angličtina – středně pokročilí-vyšší středně pokročilí (B1-B2) – týdenní intenzivní kurz (EN06)

Zkratka: EN 06

Název kurzu:  Angličtina – středně pokročilí-vyšší středně pokročilí (B1-B2) – týdenní intenzivní kurz

Obsah kurzu: Tento jazykový kurz anglického jazyka je uzpůsobený potřebám lidí, kteří nemají možnost účastnit se celých třech týdnů výuky jazyka po dobu konání MLJŠ. Je proto nabízen pouze po dobu jednoho týdne.

Na úrovni odpovídající B1-B2 si budou účastníci upevňovat jazykové prostředky (slovní zásobu, výslovnost, gramatické struktury a jazykové funkce), kompetence (mluvení, poslech, čtení a psaní) a v rámci dané úrovně budou posilovat i komunikační dovednosti. Výuka bude probíhat denně formou intenzivního kurzu od pondělí do pátku, pondělí – čtvrtek 7 hodin, v pátek 5 hodin, tj. celkem 33 hodin v 1 výukovém týdnu.

Cíl kurzu: Jazykový kurz bude upevňovat a rozvíjet jazykové prostředky a kompetence účastníků na úrovni B1-B2. Účastníci si osvojí slovní zásobu v rámci témat týkajících se každodenního života, gramatické prostředky na dané úrovni. Budou rozumět hlavním myšlenkám autentických textů s konkrétními i abstraktními náměty, včetně odborné diskuse o oboru své specializace. Účastníci budou schopni diskutovat o složitějších tématech, řešit problémy v obtížnějších situacích při cestování nebo při pracovních záležitostech. Dokáží se dorozumět plynule a spontánně s rodilými mluvčími, a to bez většího úsilí na obou stranách. Budou schopni sestavit podrobnější, srozumitelnější text v širokém okruhu témat, napsat životopis, průvodní dopis nebo absolvovat pohovor v anglickém jazyce. Kurz je intenzivní, ale krátkodobý, slouží k upevnění úrovně B1-B2.

 

Minimální vstupní úroveň: B1

Poznámka: věk účastníků od 18 let

Lektor: kvalifikovaní čeští pedagogičtí pracovníci a kvalifikovaní rodilí mluvčí

Počet vyučovacích hodin: 33

Termín výuky: 12.7.-16.7., 19.7.-23.7., 26.-30.7.2021

Čas výuky: 9:00-15:30

Učební materiály:

Gramatika: odpovídající úrovni B1

Témata: odpovídající úrovni B1

Cena: 4.390 Kč

Cena pro studenta: 3.890 Kč