Název kurzu: Angličtina – pokročilí (C1) – týdenní intenzivní kurz (EN03)

Zkratka: EN 03

Název kurzu:  Angličtina – pokročilí (C1) – týdenní intenzivní kurz

Obsah kurzu: Na úrovni odpovídající C1 si budou účastníci upevňovat jazykové prostředky (slovní zásobu, výslovnost, gramatické struktury a jazykové funkce), kompetence (mluvení, poslech, čtení a psaní) a v rámci dané úrovně budou posilovat i komunikační dovednosti. Výuka bude probíhat denně formou intenzivního kurzu od pondělí do pátku, pondělí – čtvrtek 7 hodin, v pátek 5 hodin, tj. celkem 33 hodin v 1 výukovém týdnu.

Cíl kurzu: Jazykový kurz bude upevňovat a rozvíjet jazykové prostředky a kompetence účastníků na úrovni C1. Účastníci si budou moct upevnit a procvičit svoje znalosti jazyka, budou moci vést hovor o složitějších tématech, budou umět vyjádřit svoje názory, postoje, obhájit argumenty. Budou bez problémů rozumět jazyku i na odborné úrovni a bez problémů budou schopni komunikovat s rodilými mluvčím. Kurz slouží k upevnění úrovně C1.

Minimální vstupní úroveň: C1

Poznámka: věk účastníků od 18 let

Lektor: kvalifikovaní čeští pedagogičtí pracovníci a kvalifikovaní rodilí mluvčí

Počet vyučovacích hodin: 33

Termín výuky: 15.7.-19.7.2024

Čas výuky: 9:00-15:30

 

Cena: 4390 Kč

Cena pro studenta: 3890 Kč