Název kurzu: Angličtina – pokročilí (C1) – týdenní intenzivní kurz (EN07)

Zkratka: EN 07

Název kurzu:  Angličtina – pokročilí (C1) – týdenní intenzivní kurz

Obsah kurzu: Tento jazykový kurz anglického jazyka je uzpůsobený potřebám lidí, kteří nemají možnost účastnit se celých třech týdnů výuky jazyka po dobu konání MLJŠ. Je proto nabízen pouze po dobu jednoho týdne. Na úrovni odpovídající C1 si budou účastníci upevňovat jazykové prostředky (slovní zásobu, výslovnost, gramatické struktury a jazykové funkce), kompetence (mluvení, poslech, čtení a psaní) a v rámci dané úrovně budou posilovat i komunikační dovednosti. Výuka bude probíhat denně formou intenzivního kurzu od pondělí do pátku, pondělí – čtvrtek 7 hodin, v pátek 5 hodin, tj. celkem 33 hodin v 1 výukovém týdnu.

Cíl kurzu: Jazykový kurz bude upevňovat a rozvíjet jazykové prostředky a kompetence účastníků na úrovni C1. Účastníci si budou moct upevnit a procvičit svoje znalosti jazyka, budou moci vést hovor o složitějších tématech, budou umět vyjádřit svoje názory, postoje, obhájit argumenty. Budou bez problémů rozumět jazyku i na odborné úrovni a bez problémů budou schopni komunikovat s rodilými mluvičím. Kurz je intenzivní, ale krátkodobý, slouží k upevnění úrovně C1.

 

Minimální vstupní úroveň: C1

Poznámka: věk účastníků od 18 let

Lektor: kvalifikovaní čeští pedagogičtí pracovníci a kvalifikovaní rodilí mluvčí

Počet vyučovacích hodin: 33

Termín výuky: 18.7.-22.7.2022

Čas výuky: 9:00-15:30

Učební materiály:

Gramatika: odpovídající úrovni C1

Témata: odpovídající úrovni C1

Cena: 4.790 Kč

Cena pro studenta: 3.890 Kč