Název kurzu: Čeština – mírně pokročilí (A2) – celodenní (CZ02)

Zkratka: CZ 02

Název kurzu: Čeština – mírně pokročilí (A2) – celodenní

Obsah kurzu: Účastníci kurzu rozvíjejí komunikační dovednosti v rámci úrovně A2. Naučí se vyjadřovat libost, nelibost a osobní preference, popisovat vztahy mezi lidmi, osvojí si důležité fráze pro situace z každodenního života, jako jsou nákupy oblečení nebo cestování po České republice. Důraz je kladen na rozvíjení produktivních dovedností, především mluvení. 

Cíl kurzu: Absolvent kurzu rozumí větám a výrazům týkajícím se každodenního života. Dokáže se dorozumět při cestování a nakupování, umí jednoduchým způsobem vyjádřit své postoje a názory. Nedílnou součástí výuky je také představení české kultury, historie a aspektů života v České republice.

 

Minimální vstupní úroveň: A1

Poznámka: max. 15 studentů ve třídě

Lektor: kvalifikovaní čeští lektoři – rodilí mluvčí

Počet vyučovacích hodin: 99 hodin kontaktní výuky

+ 40 hodin samostudia

+ 25 hodin příprava na testy a prezentace v cizím jazyce

+ 25 hodin konverzace v rámci doprovodného programu MLJŠ

Termín výuky: 8. 7. – 26. 7. 2024

Čas výuky: 8:30 – 15:00

Učební materiály: základní (v ceně kurzu): 

HOLÁ, Lída a Pavla BOŘILOVÁ. Čeština expres 3

další: 

HOLÁ, L.: Česky krok za krokem 1

vlastní materiály lektorů

Gramatika: Skloňování jmen v jednotném i množném čísle, stupňování přídavných jmen, osobní zájmena, příslovce, vid a podmiňovací způsob. 

Témata: Země a jazyky, co mám rád, vztahy mezi lidmi, domácí práce, výlety po Česku, oblečení a jak vypadáme.

 

Cena: 10.990 Kč