Název kurzu: Čeština – vyšší středně pokročilí (B2) – celodenní (CZ04)

Zkratka: CZ 04

Název kurzu: Čeština – vyšší středně pokročilí (B2) – celodenní

Obsah kurzu: Účastníci kurzu rozvíjejí komunikační dovednosti v rámci úrovně B2. Rozšíří si slovní zásobu při komunikaci na zajímavá témata, naučí se vyjadřovat své postoje k dané problematice a prohloubí si znalost vybraných gramatických jevů. Důraz je kladen na rozvíjení produktivních dovedností, především mluvení. Výuka je přizpůsobena úrovni a zájmům studentů.

Cíl kurzu: Absolvent rozumí hlavním myšlenkám složitých textů jak s konkrétními, tak s abstraktními náměty, včetně odborné diskuze o oboru své specializace. Dokáže se dorozumět tak plynule a spontánně, že může uspokojivě vést běžný dialog s rodilými mluvčími bez většího úsilí na obou stranách. Umí sestavit jasný podrobný text o širokém okruhu témat, vysvětlit stanovisko k aktuálním problémům a uvést výhody a nevýhody různých možností.

Minimální vstupní úroveň: B1

Poznámka: max. 15 studentů ve třídě

Lektor: kvalifikovaní čeští lektoři – rodilí mluvčí

Počet vyučovacích hodin: 99 hodin kontaktní výuky

+ 40 hodin samostudia

+ 25 hodin příprava na testy a prezentace v cizím jazyce

+ 25 hodin konverzace v rámci doprovodného programu MLJŠ

Termín výuky: 8. 7. – 26. 7. 2024

Čas výuky: 8:30 – 15:00

Učební materiály:

základní (v ceně kurzu): 

NEKOVÁŘOVÁ, A.: Čeština pro život 2 15 moderních konverzačních témat

další:

HOLÁ, L.: Česky krok za krokem 2

BOCCOU KESTŘÁNKOVÁ, Marie, Kateřina HLÍNOVÁ, Pavel PEČENÝ a Dagmar   ŠTĚPÁNKOVÁ: Čeština pro cizince: úroveň B2.

autentické texty a vlastní materiály lektorů

Gramatika: Problematika vidu, slovesné prefixy, méně časté typy deklinace substantiv, trpný rod, spisovná a nespisovná čeština.

Témata: Média, internet a sociální sítě, finance, kriminalita, životní prostředí.

 

Cena: 10.990 Kč