Název kurzu: Němčina – vyšší středně pokročilí (B2) – týdenní intenzivní kurz (DE03)

Zkratka: DE 03

Název kurzu: Němčina – vyšší středně pokročilí (B2) – týdenní intenzivní kurz – konverzace

Obsah kurzu: Kurz je zaměřen na upevnění jazykových prostředků (slovní zásobu, výslovnost, gramatické struktury a jazykové funkce), kompetence (mluvení, poslech, čtení a psaní) a posílení komunikačních dovedností. Do kurzu jsou z větší části zařazeny vyučovací hodiny s rodilým mluvčím.

 Cíl kurzu: Účastník by měl porozumět hlavním myšlenkám složitých textů týkajících se jak konkrétních, tak abstraktních témat včetně odborně zaměřených diskusí ve svém oboru. Měl by se účastnit rozhovoru natolik plynule a spontánně, že může vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími, aniž by to představovalo zvýšené úsilí pro kteréhokoliv účastníka interakce. Měl by umět napsat srozumitelné podrobné texty na širokou škálu témat a vysvětlit své názorové stanovisko týkající se aktuálního problému s uvedením výhod a nevýhod různých možností.

 

Minimální vstupní úroveň: A2, B1.

Poznámka:

Lektor: kvalifikovaní čeští pedagogičtí pracovníci a rodilí mluvčí

Počet vyučovacích hodin: 33

Termín výuky: 15.7.-19.7.2024

Čas výuky: 8:30 – 15:00

Učební materiály: Účastníci mají po dobu kurzu zapůjčené učební materiály a pracují s nakopírovanými materiály            

Gramatika: náročnější pasáže sloves, tvary indikativu a konjunktivu ve všech časech, trpný rod, infinitiv s „zu“, particip 1,2, skloňování přídavných jmen, zájmen, číslovek, věty vedlejší, nepřímá řeč, tvoření slov.

Témata: vztahy, zaměstnání, studium, obchodní telefonáty, média, zprávy, kritika, stravování, zdraví, infrastruktura, cestování, aktuální problémy současné doby, kultura

 

Cena: 4390 Kč

Cena pro studenta: 3890 Kč