Název kurzu: Ruština – mírně a středně pokročilí (A2-B1) – odpolední kurz (RU04)

Zkratka: RU 04

Název kurzu: Ruština – mírně a středně pokročilí (A2-B1) – odpolední kurz

Obsah kurzu: Rozvíjení komunikativních schopností a dovedností v lexikálně-konverzačních tématech. Lexikální a gramatická látka vychází z běžných dialogů každodenního života. Rozvíjení komunikativních schopností a dovedností v lexikálně-konverzačních tématech. Výuka bude doplněna četbou jednoduchých adaptovaných textů a prací s textem. Poslech a sledování TV, videa. Výuka bude přizpůsobena úrovni a zájmům studentů.

Cíl kurzu: Účastník porozumí spisovné řeči o známých záležitostech, s nimiž se setkává v běžných situacích. Bude schopen si poradit s většinou situací, které se mohou vyskytnout v cizojazyčné komunikaci. Napíše jednoduché souvislé texty o dobře známých tématech nebo o tématech, která ho zajímají. Bude schopen popsat zážitky a události a stručně zdůvodnit a vysvětlit své názory a plány.

Minimální vstupní úroveň: Kurz je určen studentům, kteří si chtějí prohloubit základní znalosti ruštiny, kteří ovládají azbuku (v tištěné i psané variantě) a jsou schopni číst a porozumět jednoduchým adaptovaným textům v ruštině. Kurz je možný volit jako přípravu a prohlubování učiva pro potřeby složení maturitní zkoušky z ruštiny.

Poznámka:

Lektor: Mgr. Vlasta Klausová

Počet vyučovacích hodin: 20

Termín výuky: 8.7.-12.7.2024

Čas výuky: 15:00 – 18:15

Učební materiály: Jelínek Stanislav a kol.: Raduga po novomu 1. Fraus, Plzeň, 2007.

Jelínek Stanislav. Raduga po novomu 2. Fraus, Plzeň, 2008.
Golovatina, Varvara; Klausová, Vlasta: Cvičebnice ruského jazyka. Plzeň, 2013.
Nekolová, Věra; Camutaliová, Irena; Vasiljeva-Lešková, Alena. Ruština nejen pro samouky. Vyd. 1. Praha : LEDA, 2002.
Čára, Vladimír; Balcar, Milan,; Ladmanová, Jarmila. Ruská mluvnice pro střední školy. Praha : SPN, 1996.
Horvátová M. Ruská konverzace, Praha 2004
Fozikoš A. Reálie rusky mluvících zemí, Plzeň         

Gramatika: Časování sloves, slovesa se změnou kmenové souhlásky. Slovesný vid. Osobní, přivlastňovací zájmena. Skloňování podstatných a přídavných jmen. Užití základních a řadových číslovek.

Témata: Vztahy v rodině, zájmy a záliby, profese a studium.

Seznamte se! Oslovení a pozdravy. Ruská jména. Seznámení a pravidla oslovení.
Mluvíte rusky? Znalost cizích jazyků. Kolik je komu let? Kde bydlíte? Na návštěvě. Naše rodina. Povolání.

Cena: 2690 Kč