Název kurzu: Španělština – kurz obchodní španělštiny– týdenní intenzivní kurz (SP09)

Zkratka: SP 09

Název kurzu: Španělština – kurz obchodní španělštiny– týdenní intenzivní kurz

Obsah kurzu:

Intenzivní kurz Obchodní španělština je určen pro všechny, kteří  španělštinu potřebují v každodenní komunikaci s obchodními partnery, na pracovních cestách, prezentacích nebo obchodních jednáních. Kurz je zaměřenn na praktická cvičení, která vedou k rozšíření slovní zásoby o slova z obchodní terminologie, konkrétně v oblasti představování, sebeprezentace, prezentace firmy, obchodního jednání,  emailové, telefonní komunikace, Studenti si během kurzu zdokonalí v  psaní obchodních mailů, porozumění obchodních dokumentů, prezentování nebo telefonování. Kurz je vhodný pro studenty s úrovní španělštiny B1 – mírně pokročilí.

 

Cíl kurzu:

Minimální vstupní úroveň:

Poznámka: Kurz bude otevřen pouze v případě přihlášení minimálně 10 účastníků.

Lektor: čeští učitelé, rodilí mluvčí

Počet vyučovacích hodin: 25

Termín výuky: 25.7. – 29.7. 2022

Čas výuky: 8:30 – 12:35

Učební materiály:

Nová obchodní španělština: Zlepšete svůj písemný i ústní projev, Olga Macíková, Ludmila Mlýnková

Obchodní španělština, Ludmila Mlýnková, Olga Macíková

Negocio a la vista Libro, Marisa De. Prada Segovia Goytisolo

Expertos (B2) – Libro del alumno

Asuntos de negocios Libro, Carlos Schmidt

Socios Nueva edición 2, L. Martínez, M. L. SabaterLibro de ejercicios del diccionario práctico de gramática
Castro F.: Uso de la gramática española I. díl
Encinar Á.: Uso interactivo del vocabulario
Planet@ 1
Certificado Inicial
Domínguez: Actividades comunicativas
Gramática – Curso práctico

Gramatika:

Použití minulých časů, budoucích časů, kondicionálů a  suubjuntiva prézenta a jeho využití v nejběžnějších situacích: vyjádření pochybnosti, přání, údivu, radosti, smutku. Předložky por/para. Příslovečné výrazy času a místa. Opisné vazby. Slovotvorné přípony a předpony. Interpunkce.

 

Témata:

  • Obchodní vztahy
  • Obchodní jednání
  • Obchodní dopis
  • Prezentace
  • Pracovní cesta
  • Marketing
  • Reklamace

 

Cena: 2.690 Kč