Název kurzu: Španělština – kurz pro studenty SŠ – mírně pokročilí (A2)– dvoutýdenní intenzivní kurz (SP04)

Zkratka: SP 04

Název kurzu: Španělština – kurz pro studenty SŠ – mírně pokročilí (A2)– dvoutýdenní intenzivní kurz

Obsah kurzu:

Kurz je určen studentům, kteří mají jen základní znalosti španělštiny. Kurz je zaměřen na získání základních dovedností ve španělském jazyce (čtení, poslech, psaní a ústní projev) na úrovni A2. Obsah kurzu se zaměřuje zejména na komunikační dovednosti a jejich praktické výstupy v různých situacích.

 

Cíl kurzu:

Kurz je zaměřen na budování obecné slovní zásoby, zdokonalování výslovnosti, rozvoj všech jazykových dovedností (psaní, čtení, poslech, ústní projev) Absolvent kurzu bude schopen zvládnout všechny jazykové dovednosti na úrovni A2.

 

Minimální vstupní úroveň:

Poznámka: Kurz bude otevřen pouze v případě přihlášení minimálně 10 účastníků.

Lektor: čeští učitelé, rodilí mluvčí

Počet vyučovacích hodin: 66

Termín výuky: 20.7. – 31.7. 2020

Čas výuky: 8:30 – 15:00

Učební materiály:

Nuevo Ven 2 (učebnice, pracovní sešit i CD)
Prisma A2, B1(učebnice, pracovní sešit i CD)
Aventura 2
Macíková O., Mlýnková L. : Učebnice současné španělštiny (včetně CD)
Cronómetro – preparación DELE básico
Šp.časopis El Sol
Libro de ejercicios del Diccionario práctico de gramática
Col.de autores: Abanico
Castro F.: Uso de la gramática I – III.
Arribas: Diploma básico
Dual
Domínguez: Actividades comunicativas
Planet@ 2
Encinar Á.: Uso interactivo del vocabulario
Gramática – Curso práctico 2-3
Báez San José a kol.: Moderní gramatika španělštiny

Gramatika:

Přítomný čas prostý (nepravidelná slovesa)

Přítomný čas průběhový

Předpřítomný čas

Předložky místa

Předložky času

POR x PARA

Budoucí čas

Sloveso GUSTAR

Neurčitá zájména

Zájména předmětu přímého a nepřímého

Sloveso ESTAR – stavy osob

 

Témata:

Moje město

Můj domov

Nakupování

Jídlo

Moje rodina

Cestování

Volný čas

 

Cena pro studenta: 6.790 Kč