Název kurzu: Španělština – kurz pro studenty SŠ – středně pokročilí (B1) – dvoutýdenní intenzivní kurz (SP05)

Zkratka: SP 05

Název kurzu: Španělština – kurz pro studenty SŠ – středně pokročilí (B1) – dvoutýdenní intenzivní kurz

Obsah kurzu:

Cíl kurzu:

Minimální vstupní úroveň:

Poznámka: Kurz bude otevřen pouze v případě přihlášení minimálně 10 účastníků.

Lektor: čeští učitelé, rodilí mluvčí

Počet vyučovacích hodin: 66

Termín výuky: 20.7. – 31.7. 2020

Čas výuky: 8:30 – 15:00

Učební materiály:

Gramatika:

  • Nejvyužívanější opisné slovesné vazby.
  • Zaměření se na minulé časy: perfecto, indefinido a imperfecto, pluscuamperfecto.
  • Budoucí čas.
  • Subjuntiv prézenta a jeho využití v nejběžnějších situacích: vyjádření pochybnosti, přání, údivu, radosti, smutku), imperativ. Zdvořilostní obraty. Zdokonalení použití osobních zájmen v předmětu.

Témata:

  • vyjadřovat pravděpodobnost, domněnku a předpověď, ptát se na zdravotní stav a náladu; vyjádřit strach, obavy, radost, překvapení a zármutek; požádat o laskavost či povolení, vyjadřovat (ne)souhlas, názory a jejich hodnocení.
  • Užití minulých časů při vyprávění zážitků, tvorbě příběhů. Rozlišení situace, kdy je třeba použít subjuntiv prézenta.

 

Cena pro studenta: 6.790 Kč