Název kurzu: Španělština – kurz pro studenty SŠ – začátečníci (A1)– dvoutýdenní intenzivní kurz (SP03)

Zkratka: SP 03

Název kurzu: Španělština – kurz pro studenty SŠ – začátečníci (A1)– dvoutýdenní intenzivní kurz

Obsah kurzu:

Tento kurz je určen pro studenty SŠ, kteří se španělštinou začínají a setkávají se s ní poprvé.  Kurz se zaměřuje na zvládnutí základní slovní zásoby, gramatiky a frází. Zároveň je zaměřen na procvičení všech jazykových dovedností – čtení, poslech, mluvený a písemný projev. Po dokončení kurzu budou studenti schopni porozumět jednoduchým větám v přítomném čase, které se bezprostředně týkají jejich osoby a blízkého okolí. Studenti budou schopni vést jednoduchou konverzaci s rodilým mluvčím.

 

Cíl kurzu:

Minimální vstupní úroveň:

Poznámka: Kurz bude otevřen pouze v případě přihlášení minimálně 10 účastníků.

Lektor: čeští učitelé, rodilí mluvčí

Počet vyučovacích hodin: 66

Termín výuky: 20.7. – 31.7. 2020

Čas výuky:

Učební materiály:

Nuevo Ven I (učebnice, pracovní sešit i CD)
Prisma A1(Učebnice, pracovní sešit i CD)
Aventura 1
Colores 1
Macíková O., Mlýnková L.: Učebnice současné španělštiny (včetně CD)
Šp. časopis Ahora
Libro de ejercicios del diccionario práctico de gramática
Castro F.: Uso de la gramática española I. díl
Encinar Á.: Uso interactivo del vocabulario
Planet@ 1
Certificado Inicial
Domínguez: Actividades comunicativas
Gramática – Curso práctico
Dual

Gramatika:

  • Výslovnost (včetně rozdílů evropské a americké španělštiny + pravopis.
  • Časování pravidelných a nepravidelných sloves v přítomném a předpřítomném čase.
  • Základní opisné slovesné vazby.
  • Shoda podst. a příd. jmen.
  • Číslovky
  • Předložkové výrazy Přímý a nepřímý předmět,
  • Stupňování příd. Jmen
  • Přízvučné a nepřízvučné tvary přivlastňovacích zájmen
  • Zájmena s předložkou,

 

Témata:

  • Zdravíme a navazujeme první kontakt.
  • Představujeme sebe a své blízké (věk, národnost, zaměstnání, studium, charakterové vlastnosti, vzhled).
  • Bydlíme (popis věcí, jejich umístění v prostoru).
  • Procházíme město, ptáme se na cestu, nakupujeme a jdeme se bavit (popis cesty, místa ve městě a komunikace v každodenních situacích.
  • V restauraci, v baru, na návštěvě u přátel.
  • Plánujeme společné aktivity (sport i kultura).
  • Jedeme na výlet a vyprávíme, co jsme tam zažili (popis prostředí, činnosti).

 

Cena pro studenta: 6.790 Kč