Název kurzu: Španělština – odpolední kurz A2/B1 (SP10)

Zkratka: SP 010

Název kurzu: Španělština – odpolední kurz A2/B1

Obsah kurzu:

Tento kurz je určen všem, kteří již španělštinu několik let studují a jejich úroveň je A1 (falešný začátečník). Během kurzu si procvičí poslech, písemný a ústní projev, rozšíří slovní zásobu, naučí se používat předpřítomný čas (perfecto)  a minulý čas (indefinido).  Na konci kurzu budou účastníci schopni porozumět větám a často používaným výrazům, které se jich bezprostředně týkají (např. velmi základní osobní a rodinné informace, nakupování, místopis, zaměstnání).

Cíl kurzu:

Hlavním cílem kurzu je zdokonalení ústního projevu pro vedení konverzace nejen v situacích každodenní potřeby, ale i na složitější téma: popis zážitků a událostí, sdělení pocitů a jejich zdůvodnění, vysvětlení názorů a plánů,

Na konci kurzu budou účastníci kurzu schopni porozumět a odpovídajícím způsobem reagovat v nejobvyklejších situacích všedního života a v základní podobě sdělit svá přání a potřeby.

 

Minimální vstupní úroveň: A1

Poznámka: Kurz bude otevřen pouze v případě přihlášení minimálně 10 účastníků.

Lektor: čeští učitelé, rodilí mluvčí

Počet vyučovacích hodin: 30

Termín výuky: 11.7. – 22.7. 2022

Čas výuky: 16:00 – 18:25

Učební materiály:

Gramatika:

 • Prohloubení znalostí časování sloves v přítomném čase.
 • Zaměření se na minulé časy: perfecto imperfecto
 • Budoucí čas. imperativ.
 • Zdvořilostní obraty.
 • Zdokonalení použití osobních zájmen v předmět

Témata:

 • Užití charakteristických výrazů ve společenských vztazích; pozvání a odpověď na něj; domluvit si schůzku
 • Vést telefonní hovor; popsat plány do budoucna;
 • Cestování
 • Mezilidské vztahy
 • Vyprávění zážitků
 • Moje oblíbená restaurace
 • Moje záliby

 

Cena: 3.190 Kč