Název kurzu: Španělština – příprava na studium na VŠ ve Španělsku – dvoutýdenní intenzivní kurz (SP02)

Zkratka: SP 02

Název kurzu: Španělština – příprava na studium na VŠ ve Španělsku – dvoutýdenní intenzivní kurz

Obsah kurzu:

Kurz je navržen pro studenty VŠ, kteří  budou studovat na VŠ ve Španělsku. Kurz je zaměřen na základní ovládání  španělštiny v běžných každodenních situacích ve škole, na ulici, v dopravních prostředcích, v restauraci nebo studentské koleji. Důraz bude kladen na ústní projev  a schopnost porozumět základním frázím v každodenních situacích. Během kurzu bude pro studenty připravena debata se studentem, který absolvoval studium na VŠ ve Španělsku.

Cíl kurzu:

Minimální vstupní úroveň:

Poznámka: Kurz bude otevřen pouze v případě přihlášení minimálně 10 účastníků.

Lektor: : čeští učitelé, rodilí mluvčí

Počet vyučovacích hodin: 66

Termín výuky: 20.7. – 31.7. 2020

Čas výuky:

Učební materiály:

Nuevo Ven I (učebnice, pracovní sešit i CD)
Macíková O., Mlýnková L.: Učebnice současné španělštiny (včetně CD)
Šp. časopis Ahora
Libro de ejercicios del diccionario práctico de gramática
Castro F.: Uso de la gramática española I. díl
Encinar Á.: Uso interactivo del vocabulario
Planet@ 1
Domínguez: Actividades comunicativas
Gramática – Curso práctico
Dual

Gramatika:

 • Výslovnost
 • Časování pravidelných a nepravidelných sloves v přítomném čase
 • Rozkazovací způsob
 • Shoda podst. a příd. jmen
 • Číslovky
 • Předložkové výrazy
 • Přímý a nepřímý předmět
 • Stupňování příd. jmen
 • Přivlastňovací zájmena

 

Témata:

 • Zdravíme a navazujeme první kontakt
 • Představujeme sebe a své blízké (věk, národnost, zaměstnání, studium, charakterové vlastnosti, vzhled)
 • Hledáme ubytování.
 • Procházíme město, ptáme se na cestu, nakupujeme a jdeme se bavit (popis cesty, místa ve městě)
 • Komunikujeme v každodenních situacích – v restauraci, v baru.
 • Komunikujeme ve škole se spolužáky a učiteli .
 • Plánujeme společné aktivity (sport i kultura).

 

Cena: 7.790 Kč

Cena pro studenta: 6.790 Kč