Název kurzu: Španělština – příprava na zkoušku DELE (úroveňB1) – třítýdenní intenzivní kurz (SP01)

Zkratka: SP 01

Název kurzu: Španělština – příprava na zkoušku DELE (úroveňB1) – třítýdenní intenzivní kurz

Obsah kurzu:

Tento kurz je určen všem, kteří se chtějí připravit na zkoušku DELE  (Diploma de Español como Lengua Extranjera)  úroveň B1- Inicial. Diplomy DELE jsou mezinárodním oficiálním dokladem o znalosti španělštiny, které jměnem španělského Ministerstva školství předává Instituto Cervantes v Praze.  Diplom DELE B1 Inicial potvrzuje, že ovládáte jazyk natolik, že dokážete porozumět a odpovídajícím způsobem reagovat v nejobvyklejších situacích všedního života a v základní podobě sdělit svá přání a potřeby.

Cíl kurzu:

Během třítýdenního přípravného kurzu se studenti seznámí s formátem, průběhem a hodnocením zkoušky DELE. V průběhu kurzů budou pracovat s materiály přímo vytvořené k přípravě na zkoušku  DELE. Výuka kurzu bude zaměřena na procvičení  všech 4 jazykových dovedností, t.j. poslechu, porozumění textu, ústního projevu, gramatiky a slovní zásoby. Na konci kurzu si studenti vyzkouší zkoušku DELE nanečisto, včetně ústní části.

Minimální vstupní úroveň:

Poznámka: Kurz bude otevřen pouze v případě přihlášení minimálně 10 účastníků.

Lektor: : čeští učitelé, rodilí mluvčí

Počet vyučovacích hodin: 99

Termín výuky: 13.7. – 31.7. 2020

Čas výuky: 8:30 – 15:00

Učební materiály:

Preparación DELE B1 inicial

Destino DELE B1

OBJETIVO DELE B1

El Cronómetro Nueva Ed. B1

Temas de espanol Léxico En otras palabras

Castro F.: Uso de la gramática I – III.
Arribas: Diploma básico
Dual
Domínguez: Actividades comunicativas
Planet@ 2
Encinar Á.: Uso interactivo del vocabulario
Gramática – Curso práctico 2-3
Báez San José a kol.: Moderní gramatika španělštiny

 

Gramatika:

Přítomné časy

Předpřítomný čas

Minulé časy – Perfecto, Indefinido

Subjuntiv přítomný

Časové věty

Přací věty

Témata:

Mezilidské vztahy

Můj domov a moje město

Zaměstnání a studium

Nakupování

Zdraví

Cestování

Životní prostředí

Sport, volný čas

 

Cena: 9490 Kč

Cena pro studenta: 8.490 Kč