OSVĚDČENÍ / KREDITY

OSVĚDČENÍ S HODINOVOU DOTACÍ

Každý účastník obdrží po absolvování akreditovaného jazykového kurzu osvědčení (v případě krácené účasti certifikát). Osvědčení obsahuje celkovou hodinovou dotaci daného jazykového kurzu.


OSVĚDČENÍ S HODINOVOU DOTACÍ A KREDITY

 Student VŠ můžete na základě splnění předepsaných nároků koordinátorů jednotlivých jazykových sekcí obdržet osvědčenío absolvování programu MLJŠ s kreditním ohodnocením. Jazykové kurzy MLJŠ jsou
 ohodnoceny následovně:
  • celodenní jazykové kurzy (3 týdny) jsou ohodnoceny 7 kredity
  • celodenní kurz portugalštiny (2 týdny) je ohodnocen 4 kredity
  • celodenní kurzy italštiny, ruštiny (1 týden) je oodnocen 2 kredity
  • celodenní kurz právnické angličtiny (1 týden) je ohodnocen 4 kredity
  • odpolední jazykové kurzy (3 týdny) mají hodnotu  2 kredity
  • odpolední kurz němčiny ve zdravotnictví (2 týdny) je ohodnocem 1 kreditem


PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ OSVĚDČENÍ

Pokud chcete absolvovat kurz s následným uznáním kreditů, je nutno označit tento požadavek ve formuláři elektronické přihlášky a v první den zahájení MLJŠ si vyzvednout “Docházkový formulář” na recepci

MLJŠ. Jednou z podmínek získání osvědčení je účast studentů na kurzech. Po zahájení MLJŠ budete informováni koordinátorem příslušné jazykové sekce o požadavcích, které je nutno splnit.

JAK SI NECHAT UZNAT KREDITY?

O uznání kreditů v rámci výběrových jazykových předmětů vašeho studijního programu požádáte na studijním oddělení fakulty a zároveň předložíte osvědčení. Uznání kreditů za absolvovaný kurz MLJŠ podléhá

rozhodnutí fakulty, na které studujete! Proto se nezapomeňte informovat na odpovídajícím studijním oddělení před začátkem MLJŠ.

OSVĚDČENÍ VS. CERTIFIKÁT

Certifikát bude vydán namísto osvědčení v případě, že účastník kurzu nesplní podmínky stanovené koordinátorem. Student nemůže žádat o uznání kreditů na základě předložení certifikátu.