Řád pobytového kurzu v Nečtinech

     Řád pobytového kurzu v Nečtinech

  1. Dodržování Ubytovacího řádu Nečtiny.
  2. Dodržování denního režimu letního tábora-denní program + noční klid 22,00 -7,00.
  3. Respektování instrukcí vedoucích, dodržování vlastní bezpečnosti i bezpečnosti ostatních.
  4. Povinnost nahlásit vedoucím jakýkoliv úraz nebo nevolnost.
  5. Povinnost nahlásit vedoucím všechny poruchy na vybavení pokojů.
  6. Zákaz návštěv na pokojích bez dovolení vedoucích.
  7. Zákaz mobilních telefonů a chytrých hodinek.

 

 

Podpis zákonného zástupce:

 

Podpis dítěte:

 

Datum: